Katedra Badań nad Monodią i Polifonią Religijną
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

Kolegium Jana Pawła II, pokój C-1027

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2021, godz. 15:15 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak