Koordynatorzy Programu Erasmus+

ZOBACZ: Zadania Koordynatorów

 

 

Wydział/Instytut KUL Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

KOORDYNATOR
UCZELNIANY

mgr Tomasz Kostecki

81 445-41-85

e-mail

WYDZIAŁ TEOLOGII

ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL

81 445-38-35

e-mail

Teologia

dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL

81 445-38-25

e-mail

Nauki o rodzinie

dr hab. Adam Zadroga

81 445-38-51

e-mail

Muzykologia

dr Kinga Strycharz-Bogacz

 

e-mail

e-mail

Praca socjalna (I stopnia)

dr hab. Adam Zadroga

81 445-38-51

e-mail

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

dr hab. Magdalena Lubiarz

81 445-45-55  e-mail

Matematyka
i Informatyka

dr Małgorzata Nowak-Kępczyk 81 445-45-23

 e-mail

Architektura Krajobrazu/Gospodarka przestrzenna

dr hab. Ewa Trzaskowska

81 445-45-26

e-mail

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU
prof. dr hab. Ryszard Szyszka 81 445-45-55  e-mail
Biotechnologia dr inż. Andrea Baier 81 475-94-26

e-mail

WYDZIAŁ NAUK
SPOŁECZNYCH

dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL

 81 445-35-50

e-mail

Pedagogika

dr Barbara Borowska  81 454-53-36 e-mail

Psychologia

dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL

 

e-mail

Socjologia

dr hab. Jadwiga Plewko

81 445-33-54

e-mail

Zarządzanie

dr Agnieszka Marek

81 445-35-57

e-mail

Ekonomia

dr Piotr Bolibok

81 445-34-33

e-mail

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna ks. dr Marek Pytko 81 479-44-41 e-mail

Stosunki międzynarodowe/

bezpieczeństwo narodowe

dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL 81 445-33-56 e-mail

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

81 445-41-48

e-mail

Filologia Angielska

dr Patrycja Antoszek

81 445-39-49

e-mail

Filologia Germańska

dr hab. Marek Jakubów

81 445-43-26

e-mail

e-mail

Filologia Klasyczna

dr hab. Iwona Wieżel

81 445-43-53

e-mail

Filologia Polska/Edytorstwo/Humanistyka cyfrowa

dr hab. Henryk Duda, prof. KUL

81 445-44-31

e-mail

Filologia Romańska

dr hab. Sebastian Piotrowski

81 445-43-56

e-mail

Hispanistyka

dr hab. Janusz Bień, prof. KUL

 

e-mail

Filologia Słowiańska

dr Albert Nowacki

81 445-43-12

e-mail

Filologia Niderlandzka

mgr Kamila Tomaka

81 445-39-45

e-mail

Lingwistyka stosowana

 

dr Andrij Saweneć

 

e-mail

Historia/Krajoznawstwo i turystyka kulturowa

dr hab. Piotr Plisiecki

81 445-44-37

e-mail

Historia Sztuki

dr Elżbieta Błotnicka-Mazur

81 445-43-34

e-mail

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH)

prof. dr hab. Agnieszka Dziuba

81 445-41-76

e-mail

WYDZIAŁ FILOZOFII

dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL

81 445-42-50

e-mail

Filozofia/ Retoryka stosowana/kognitywistyka

dr hab. Imelda Chłodna-Błach

81 445-40-38

e-mail

Kulturoznawstwo dr hab. Imelda Chłodna-Błach  81 445-40-38 e-mail 

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI

dr hab. Michał Domagała

81 445-37-36

e-mail

Prawo

dr hab. Anna Kosińska

 

e-mail

Prawo w biznesie

dr hab. Anna Kosińska

 

e-mail

Prawo Kanoniczne

ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski

81 445-35-25

e-mail

Administracja

dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL

81 445-30-41

e-mail

Europeistyka/European Studies/Prawo UE/ EU Law
dr hab. Anna Kosińska   e-mail
 

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY PRAWA I NAUK O SPOŁECZEŃSTWIE
W STALOWEJ WOLI

 

prof. dr hab. Andrzej Kuczumow

81 454-5 5-04

 

e-mail