Ks. dr Dariusz Smolarek SAC

Biogram naukowy

ks_Dariusz_Smolarek.jpgKs. dr Dariusz Smolarek SAC ur. 17 lutego 1960 r. w Częstochowie studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie i w 1987 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1988 – 1993 studiował muzykologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a egzamin magisterski złożył w 1998 r. na podstawie pracy Nowe  śpiewy  liturgiczne  w  polskich  śpiewnikach  wydanych  po  Soborze  Watykańskim II. Styl i forma. W 2006 roku otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii-muzykologii po obronie dysertacji Muzykalia klasztoru pijarów w Podolińcu jako źródło staropolskiej religijnej kultury muzycznej pogranicza (XVII - XVIII wiek). Studium historyczno – źródłoznawcze, którą napisał pod kierunkiem prof. KUL dr hab. Stanisława Dąbka.

W latach 2005-2007 pracował na stanowisku asystenta, a od 2007 jest adiunktem w Katedrze Polifonii Religijnej Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jest również wykładowcą muzyki kościelnej i emisji głosu w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie. Należy do Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych i uczestniczy w jego corocznych konferencjach. Od roku 2008 jest członkiem IAML (International Assotiation Music Library).

Na podstawie zgody udzielonej przez Władze Uczelni (9 marca 2010 r.), przy Katedrze Polifonii Religijnej Instytutu Muzykologii założył Oddział RISM w Lublinie (Répertoire Internationale des Sources Musicales – Międzynarodowy Katalog Źródeł Muzycznych), który wchodzi w skład Polskiej sekcji RISM. Jest on równocześnie jego kierownikiem. Zadaniem Oddziału jest systematyczne tworzenie dokumentacji i katalogowanie źródeł staropolskiej muzyki religijnej. W tym celu ukończył specjalistyczny kurs zorganizowany przez Centralę RISM we Frankfurcie n/ Menem.

W ramach prac RISM bierze udział w projekcie katalogowania zasobów muzycznych znajdujących się w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu.

Katalog_Tematyczny_Podoliniec.jpgWe współpracy z Redakcją Centralną RISM wydał Katalog tematyczny muzykaliów z klasztoru pijarów w Podolińcu * Thematischer Katalog für Musikalien aus dem Piaristen-Kloster in Pudlein, RISM Serie A/II, Wydawnictwo KUL: Lublin 2009.

Badania naukowe koncentrują się na problematyce źródeł muzycznych (XVII – XIX wiek), pochodzących szczególnie z polskich ośrodków. Uwzględniają także mecenat artystyczny oraz funkcjonowanie i recepcję repertuaru muzyki religijnej.

Ponadto jest zaangażowany w szerzenie kultury muzycznej. Prowadzi zespoły wokalne: „Schola Gregoriana” Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów oraz Chór Parafialno-Seminaryjny „Cantus Firmus” parafii Królowej Apostołów w Ołtarzewie. Organizuje i prowadzi Wieczory Kolęd, który odbywają się w kościele Księży Pallotynów w Ołtarzewie. Bierze udział w przygotowaniu nagrań i wydawaniu płyt CD z muzyką religijną.

Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. St. Moniuszki w Łodzi. W latach 2000 – 2001 odbył Podyplomowe Studium Dydaktyki Muzycznej w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a w 2004 – 2006 Podyplomowe Studia Dyrygentury i Emisji Chóralnej przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

 

Lista publikacji:

Publikacje.jpg

Autor: o. Julian Śmierciak
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2010, godz. 08:24 - Robert Bernagiewicz