LIST Z TELL EL-AMARNA (EA 17)

 

British Museum 29792. Tłumaczenie za: William L. Moran, The Amarna Letters edited and translated by..., Baltimore 1992, 41-42.


1-10    Powie[dz] Nibmuarejowi, k[rólowi Egiptu], memu bratu: Tak (mówi) Tušratta, król [M]itanni, twój brat. U mnie wszystko idzie dobrze. Oby i Tobie wszystko szło dobrze. Oby Kelu-Hebie wszystko szło dobrze. Oby wszystko szło dobrze Twemu domowi, Twym żonom, Twym synom, Twym arystokratom, Twym wojownikom, Twym koniom, Twym rydwanom i Twemu krajowi.

11-20  Gdy zasiadłem na tronie mego ojca byłem młody, a UD-hi uczynił memu krajowi rzeczy niewłaściwe i uśmiercił swego pana. Z tego powodu nie dopuścił, bym przyjaźnił się z kimkolwiek, kto mnie miłował. Z kolei ja nie byłe opieszały w sprawie niewłaściwych rzeczy, do których doszło w mym kraju i zabiłem morderców Arta[š]umary, mego brata, wraz ze wszystkim co do nich należało.

21-29  Ponieważ byłeś w przyjaźni z mym ojcem, przeto napisałem i powiedziałem Ci, by mój brat mógł usłyszeć o tych rzeczach i uradować się. Mój ojciec miłował Cię, a Ty z kolei miłowałeś mego ojca. Zgodnie z tym mój [o]jciec dał Ci moją siostrę. [A k]tóż in[ny] stał przy moim ojcu jak Ty?

30-35  [Zaraz w n]astępnym roku moich braci ... z całego kraju Hatti. Gdy nieprzyjaciel natarł na [mój] kraj, Tešup, mój pan, dał go w moje ręce i pokonałem go. [Ni]e było nikogo spośród nich, kto by wróc[ił] o swego kraju.

36-38  W załączeniu posyłam Ci rydwan, dwa konie, służącego i służącą spośród łupów z kraju Hatti.

39-40  Jako podarunek dla mego brata posyłam pięć rydwanów i pięć par koni.

41-45  Jako podarunek dla Kelu-Heby, mej siostry, posyłam komplet złotych spinek, komplet złotych [kol]czyków, złoty pierścień mašhu i pojemnik wonności pełen „słodkiej oliwy".

46-50  Niniejszym posyłam Keliję, mego głównego ministra i Tunip-ibriego. Niech mój brat pozwoli im natychmiast wrócić, aby oni mogli natychmiast mi opowiedzieć i bym usłyszał pozdrowienia mego brata i się rozradował.

51-54  Niech mój brat szuka przyjaźni ze mną i niech mój brat wyśle swych posłańców do mnie, by przynieśli mi pozdrowienia mego brata i bym je usłyszał.


Münnich Munnich

Autor: Maciej Münnich
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2014, godz. 22:18 - Maciej Münnich