Uprzejmie zapraszamy na Dzień Peruwiański współorganizowany przez Katedrę Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych IH. Szczegóły na plakacie.


8 grudnia 2019 r. w pobliżu sali GG108  miało Ks. Rektor oraz prof. Jan Goossens z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven odsłonili tablicę poświęconą wielkiemu przyjacielowi Naszego Uniwersytetu Księdzu Profesorowi Jozefowi Marii De Smet, d.h.c KUL. Wielu naszych pracowników, także znakomita część historyków, korzystała z możliwości stypendiów w Belgii właśnie dzięki zaangażowaniu i przyjaźni Ks. Profesora. Uroczystość prowadziła Pani Dziekan Magdalena Charzyńska-Wójcik, zaś znaczący wkład organizacyjny wniósł ze strony IH prof. Paweł Kras.


Z radością informujemy, że w dniu 2 grudnia 2019 r. w czasie uroczystości w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim nowy wojewoda lubelski Pan Lech Sprawka odznaczył naszych pracowników dra Marcina Baranowskiego oraz dra Andrzeja Gładysza z Pracowni Wojskowo-Historycznej medalem Pro Patria przyznawanym przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za zasługi w szerzeniu pamięci o walce o niepodległość Polski. Odznaczenia zostały nadane za szczególny udział w kultywowaniu pamięci o historii, zwłaszcza za działalność w Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej Wrzesień 39.

 

Serdecznie gratulujemy!


14 listopada 2019 r. ks. Rektor prof. dr hab. Antpni Dębiński gościł w rezydencji Ambasadora Peru pana Alberto Salasa Barahony w Warszawie. Księdzu Rektorowi towarzyszyli pracownicy Instytutu Historii prof. Cezary Taracha oraz dr Marcin Karkut z Katedry Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych.
W trakcie spotkania omawiano program wizyty ks. Rektora i dra Karkuta w Limie, która odbędzie się w ostatnim tygodniu bieżącego miesiąca oraz perspektywy dalszej owocnej współpracy KULu z Peru.

 

 

Pan Ambasador Salas przyjął również zaproszenie na Dzień Peruwiański,organizowany przez Katedrę Świata Hiszpańskiego, 12 grudnia 2019 r., we współpracy z Konsulem Honorowym Peru w Lublinie oraz innymi podmiotami.


 

PLANOWANE ZEBRANIA RADY INSTYTUTU HISTORII

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

  • 8 stycznia 2020 r.
  • 5 lutego 2020 r.
  • 4 marca 2020 r.
  • 1 kwietnia 2020 r.
  • 6 maja 2020 r.
  • 3 czerwca 2020 r.

 

Zebrania Rady IH odbywają się przynajmniej raz na dwa miesiące w pierwszą środę miesiąca o godz. 15:00 w sali CTW-113. Informacja o zebraniu rozsyłana jest z tygodniowym wyprzedzeniem do wszystkich członków Rady.


Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2019, godz. 23:44 - Tomasz Nowicki