dr hab. Piotr Briks, prof. US (Zakład Historii Średniowiecznej, US)

dr Henryk Drawnel (Katedra Literatury Międzytestamentalnej i Nauk Pomocniczych z Biblistyki, KUL)

ks. Janusz Lemański, prof. US (Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej, US)

prof. Edward Lipiński (profesor emeritus, KULeuven)

dr hab. Jolanta Młynarczyk, prof. UW (Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN, Zakład Archeologii Bliskiego Wschodu, UW)

dr Andrzej Mrozek (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, UJ)

dr hab. Piotr Muchowski, prof. UAM (Katedra Studiów Azjatyckich, UAM)

prof. Danuta Musiał (Zakład Historii Starożytnej, UMK)

dr Maciej Münnich (Katedra Historii Starożytnej, KUL)

dr Łukasz Niesiołowski-Spanò (Zakład Historii Starożytnej, UW)

ks. dr hab. Marek Parchem, prof. UKSW (Katedra Literatury Międzytestamentalnej, UKSW)

ks. dr hab. Wojciech Pikor, prof. KUL (Katedra Egzegezy Ksiąg Prorockich Starego Testamentu, KUL)

dr Małgorzata Sandowicz (Zakład Wschodu Starożytnego, UW)

dr Krzysztof Sonek OP (École Biblique et Archéologique Française)

dr Krystyna Stebnicka (Zakład Historii Starożytnej, UW)

prof. Joachim Śliwa (Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu, UJ)

ks. prof. Antoni Tronina (Katedra Egzegezy Ksiąg Historycznych i Dydaktycznych Starego Testamentu, KUL)

dr Witold Tyborowski (Zakład Historii Wschodu Starożytnego, UAM)

prof. Stefan Zawadzki (Zakład Historii Wschodu Starożytnego, UAM)

Autor: Maciej Münnich
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2015, godz. 23:53 - Maciej Münnich