Dr Marek Baraniak (Zakład Hebraistyki UW)

Dr Mirosław Barwik (Instytut Archeologii UW)

Dr Michał Bieniada (Instytut Archeologii UKSW)

Dr hab. Piotr Briks, prof. US (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US)

Dr Przemysław Dec (Katedra Judaistyki UJ)

Mgr Jadwiga Iwaszczuk (Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN)

Dr Zdzisław Kapera (Komisja Historii i Kultury Żydów PAU)

Prof. Edward Lipiński (profesor emeritus, KULeuven)

Dr hab. Krzysztof Mielcarek (Instytut Nauk Biblijnych KUL)

Dr hab. Maciej Münnich (Instytut Historii KUL)

Ks. prof. Józef Naumowicz (Instytut Nauk Historycznych UKSW)

Dr Łukasz Niesiołowski (Instytut Historyczny UW)

Dr hab. Jacek Rzepka (Instytut Historyczny UW)

Ks. dr Mariusz Szmajdziński (Diecezja Łowicka)

Ks. prof. Antoni Tronina (profesor emeritus KUL)

Dr Witold Tyborowski (Instytut Historii UAM)

Prof. Witold Witakowski (Department of Linguistics and Philology, Uppsala Universitet)

Dr Piotr Zaremba (Katedra Studiów Azjatyckich UAM)

Autor: Maciej Münnich
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2015, godz. 23:53 - Maciej Münnich