• dr hab. Marek Baraniak (Zakład Hebraistyki UW)
 • dr hab. Mirosław Barwik (Instytut Archeologii UW)
 • dr hab. Piotr Briks, prof. US (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US)
 • ks. dr hab. Henryk Drawnel (Instytut Nauk Biblijnych KUL)
 • dr hab. Kamil Kuraszkiewicz (Zakład Wschodu Starożytnego, UW)
 • dr hab. Piotr Muchowski, prof. UAM (Katedra Studiów Azjatyckich, UAM)
 • dr hab. Maciej Münnich (Katedra Historii Starożytnej i Bizantyńskiej, KUL)
 • ks. dr Krzysztof Napora (Instytut Nauk Biblijnych KUL)
 • ks. dr hab. Wojciech Pikor, prof. UMK (Katedra Biblistyki, UMK)
 • dr hab. Małgorzata Sandowicz (Zakład Wschodu Starożytnego, UW)
 • dr hab. Krystyna Stebnicka (Zakład Historii Starożytnej, UW)
 • dr hab. Maciej Tomal (Katedra Judaistyki, UJ)
 • ks. dr Tomasz Tułodziecki (Katedra Biblistyki, UMK)
 • dr Witold Tyborowski (Zakład Historii Wschodu Starożytnego, UAM)

 

Autor: Maciej Münnich
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2015, godz. 23:54 - Maciej Münnich