MAJ 2010

 

 

3 maja

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.


 
 

4 maja

Koło Naukowe Teologów, Koło Naukowe MISH oraz studenci prawa KUL zorganizowali konferencję „Ecce Homo – Proces Jezusa z Nazaretu”.


 

 

6 maja

studenci KUL wzięli udział w korowodzie rozpoczynającym Dni Kultury Studenckiej w Lublinie.


 
   

6 maja

w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki, odbyło się seminarium otwarte nt. „Wyzwania biznesowe w dynamicznej gospodarce Chin”, z udziałem profesor Penelope Prime z Atlanty

 

 

6-8 maja

w Domu Pracy Twórczej KUL Katedra Historii Literatury Staropolskiej KUL oraz Pracownia Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN zorganizowali konferencję pt. „Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej”. Konferencja odbyła się w sześćsetlecie bitwy pod Grunwaldem, w ramach cyklu konferencyjnego: Kolokwia staropolskie.


 
 

7 maja

Katedra Metafizyki KUL i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu zorganizowali spotkanie poświęcone osobie i dziełu o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca w 2. rocznicę jego śmierci.


 
 

10 maja

odbyła się konferencja „Prawne i gospodarcze aspekty działalności w turystyce” zorganizowana przez KUL i Caritas.

 

 
 

10-12 maja

odbyła się Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych Aktualia 2010 „Reaktywacja”. Tematy kolejnych konferencyjnych dni, to: zoopsychologia, arteterapia i wiktymologia. Gościem specjalnym była Katia Sokołowa-Zyzak, prawnuczka Iwana Pawłowicza Pawłowa.

 


 

11 maja

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL zorganizowało Dzień Kultury Orientalnej. W programie m.in. prezentacja tradycyjnego chińskiego malarstwa i kaligrafii, pieśni i romanse chińskie, pokaz mody orientalnej, pokaz tai’chi, wspomnienia i prezentacje o Chinach i Indiach.

 

 

 

11 maja

w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki, odbyło się seminarium naukowe pt. „Literatura jako towar: industrializacja branży wydawniczej” z udziałem Simona Frosta – światowej klasy specjalisty w dziedzinie historii książki, socjologii tekstu i empiryczno-historycznego podejścia do literatury, opartego na badaniach archiwalnych. Członka Zarządu Głównego Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP). 

11 maja

XX Tydzień Ekonomiczny. Quo Vadis Finanse Publiczne?


 
   

13 maja

Katedra Teorii i Antropologii Literatury zorganizowała konferencję pt. „Literatura i psychoanaliza: Freud – Jung – Fromm – Lacan”.


 
 

13 maja

Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego była gospodarzem Dnia Niderlandzkiego. 

13 maja

Koło Edytorów KUL zaprosiło z wykładem nt. mikrotypografii Roberta Olesia oraz zorganizowało promocję książki Hochuliego „Detal w typografii”. Na dziedzińcu KUL odbyły się warsztaty czerpania papieru.


 
 

13 maja

Katedra Historii Starożytnej KUL, Zakład Historii Starożytnej UMCS, Koło Naukowe Historyków Studentów KUL oraz Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS zorganizowali konferencję naukową pt. „Rewolucje w Starożytności. Dynamika przełomów, głębia przemian”.


 
   

14 maja

w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki, odbyło się seminarium otwarte nt. „Współczesne problemy i perspektywy pedagogiki religii”, z udziałem profesora Egona Spiegla z Uniwersytetu Vechta Osnabrück (Niemcy).

Prof. Egon Spiegel zajmuje się problematyką wychowania do pokoju, teologii i pedagogiki religii, relacji i pedagogiki moralności. Bierze udział w wielu międzynarodowych projektach badawczych, m.in. na Uniwersytetach w Berkeley, Kalifornia USA oraz w Seulu, Korea Południowa.   

17-21 maja

odbyły się KULturalia 2010 – tydzień kultury studenckiej organizowany przez Uczelniany Samorząd Studentów KUL w ramach lubelskich juwenaliów. Wśród wielu różnorodnych propozycji – od wykładów akademickich, przez warsztaty, konkursy i turnieje, po koncerty plenerowe – pojawiły się nowości:

- LipDup z udziałem blisko 200 studentów przygotowany przez Akademickie Studio Filmowe;

- Pół żartem, pół serio o wschodniobawarskim żigolaku spopod Dorohuska czyli I Lubelskie Dyktando Młodych, które najlepiej napisała Agnieszka Nowak z Uniwersytetu Warszawskiego;

- OpenStage, do finału którego zakwalifikowano 18 wykonawców, a nagrodę główną zdobyła Marta Iwaniuk (UMCS) wykonawczyni utworu „Run”, natomiast Nagrodę Publiczności Tomasz Dymek (UMCS) za słowną improwizację „Kilka słów o sobie”;

- pierwsza edycja przeglądu „Alterfest – festiwalu alternatywnego ujęcia poezji”, w którym zwyciężył zespół Open Source swoją interpretacją „Lokomotywy” Tuwima i „Chęci” Barańczaka;

- I Przegląd Teatrów im. Andrzeja Piwowarczyka „Pleśń z oczu” przygotowany przez Teatr Enigmatic KUL.


 
   

18-19 maja

Specjalizacja liturgiczna i Instytut Ekumeniczny KUL zorganizowali otwarte seminarium doktoranckie z udziałem prof. Davida W. Fagerberga (Department of Theology, University of Notre Dame, USA) pt. „Klucz do syntezy teologicznej” oraz wykład pt. „Dlaczego zostałem katolikiem?”.

Prof. Fagerberg zajmuje się poszukiwaniem więzi pomiędzy dogmatem, liturgią i duchowością, badaniami ekumenicznymi oraz odkrywaniem istoty chrześcijaństwa w świetle takich myślicieli jak G.K. Chesterton, czy C.S. Lewis.

 
 

19 maja

miała miejsce uroczystość wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa KUL JE Toomasowi Hendrikowi Ilvesowi, Prezydentowi Republiki Estońskiej.

Nadając tytuł Doktora Honoris Causa KUL przedstawicielom narodów litewskiego, estońskiego, ukraińskiego, polskiego, łotewskiego i białoruskiego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II włączył się w upamiętnienie 440. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej. Uroczyste obchody tego wydarzenia odbyły się w Lublinie 1 lipca 2009 r.


 

20 maja

wykład pt. „Niemcy 20 lat po zjednoczeniu. Struktury federalne, rozwój wewnętrzno-polityczny, polityka zagraniczna, rola w Unii Europejskiej” wygłosił prof. Bernhard Vogel, doktor honoris causa KUL, niemiecki polityk, działacz społeczny zasłużony w procesie pojednania polsko-niemieckiego.   

20 maja

Podsekretarz stanu Ministerstwa Sprawiedliwości Piotr Kluz wygłosił wykład nt. „Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny, rozdział po 20-tu latach”.


 
   

20 maja

Katedra Dydaktyki Muzycznej oraz Instytut Muzykologii KUL zorganizowali koncert „Brzmienia Chopina”. W programie utwory Chopina w oryginale i transkrypcjach. Wykonawcy: prof. Iwona Sawulska – sopran, dr Agnieszka Schulz-Brzyska – fortepian, Magdalena Frącek – sopran, Agata Witek – fortepian, Jagoda Stanicka – fortepian oraz Kwartet Divertimento w składzie: Irina Stukaszina-Gąsior, Lech Gąsior – skrzypce; Katarzyna Czerniawska – altówka, Bożena Czerkies, a także Trio w składzie – Paulina Grzechuła, Damian Kędziora – skrzypce, Karol Rzepecki – fortepian.

 
   

20 maja

Katedra Filologii Greckiej KUL, Koło Naukowe Historyków Studentów KUL oraz Stowarzyszenie na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej „Helas et Roma” zorganizowali warsztato-konferencję pt. „Życie codzienne w Starożytnej Grecji”.

 
 

20-22 maja

odbyła się ogólnopolska sesja naukowa pt. „Fides ex visu”, poświęcona zagadnieniu wiary i sposobom jej widzenia poprzez sztukę i nie tylko. Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Historii Sztuki Kościelnej Instytutu Historii Sztuki KUL.


 
 

25 maja

w ramach projektu „Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki” odbyło się seminarium otwarte nt. „Terra Mariana – wybrane zagadnienia z historii Estonii” z udziałem profesora Raimo Pullata z Uniwersytetu w Tallinie (doktora honoris causa KUL). 
 

25 maja

odbyła się konferencja naukowa „Kapłaństwo posługi” zorganizowana przez Katedrę Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego.

   
 

25 maja

na zaproszenie Instytutu Historii KUL i Katedry Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej gościnny wykład nt. „Elity społeczne i religijne w rewolucji husyckiej (1419-1436)” wygłosił prof. Stanisław Bylina z Instytutu Historii PAN w Warszawie.

Prof. Stanisław Bylina jest znanym i zasłużonym mediewistą specjalizującym się w badaniach nad kulturą europejskiego i polskiego średniowiecza, w szczególności kulturą ludową i ruchami religijnymi późnego średniowiecza.


 
   

25 maja

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Instytut Politologii KUL byli organizatorami seminarium naukowego „Ukraina w optyce Europy Środkowej”

 
   

26 maja

„FUTURISMO” impreza promującą powstanie PRACOWNI INTERMEDIALNEJ dla studentów kulturoznawstwa w której od października 2010 roku będzie działać m. in. pracownia plastyczna, a w tym rzeźba, rysunek, ceramika artystyczna i użytkowa, projektowanie, wzornictwo, projektowanie gier komputerowych oraz warsztaty teatralne.

 
 

25-28 maja

Fundacja Rozwoju KUL przy wsparciu Uczelnianego Samorządu Studentów zorganizowała zbiórkę środków czystości dla powodzian z gminy Wilków, która  w 90 % znalazła się pod wodą.

 
 

24 i 26 maja

Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL, Instytut Filologii Romańskiej KUL, Instytut Hiszpańsko-Polski, Fundacja Polsko-Iberyjska oraz Koło Hiszpańsko Polskie KUL z wykładami gościnnymi zaprosili prof. José Antonia Molinę (Universidad de Murcia, Hiszpania).

   
 

28 maja

odbyła się konferencja naukowa pt. „Ksiądz Jerzy Popiełuszko – kapłan i męczennik w Służbie Narodu i Kościoła” zorganizowana przez Katedrę Historii Najnowszej KUL.

   
   

29 maja

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych była gospodarzem IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Rosja – ambicje i możliwości w XXI wieku”. Tematyka konferencji koncentrowała się wokół następujących zagadnień: Cywilizacyjne oraz geopolityczne uwarunkowania rosyjskich ambicji, Aktualny potencjał społeczno-gospodarczy Rosji.

 
 

29 maja

odbyła się pielgrzymka wspólnoty akademickiej KUL do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

   
 

31 maja

odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Formacji Medialnej – „Ksiądz i media”.