1 maja
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego odbyła się beatyfikacja Jana Pawła II. Uroczystości przewodniczył papież Benedykt XVI.  
 
  4-5 maja
Katedra Języków Romańskich KUL zorganizowała interdyscyplinarne sympozjum naukowe pt. „Terminy i relacje a problem przekładu”. Celem konferencji była wymiana doświadczeń w tłumaczeniach tekstów specjalizacyjnych z dziedziny medycyny, prawa, prawa kanonicznego i teologii.
   
 
5 maja
Koło Naukowe Historyków Wojskowości KUL zorganizowało konferencję naukową pt. „Wojenne historie Lubelszczyzny”.  
   
6 maja
na zaproszenie Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego wykład otwarty pt. „Zasady dopuszczania do użytku podręczników szkolnych. Stan prawny - nowe wyzwania - propozycje zmian” wygłosił prof. Dariusz Rotta (Uniwersytet Śląski).
  6 maja
Katedra Metafizyki KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu zorganizowali spotkanie poświęcone Osobie i Dziełu Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca. Okazją do spotkania była trzecia rocznica śmierci Ojca Profesora, głównego twórcy Lubelskiej Szkoły Filozoficznej.  

6 maja 2011

II Ogólnopolski Konkurs Edukacyjny dla młodzieży "Wielcy Polacy XX wieku - Prof. Mieczysław Albert Krąpiec"

 
9 maja
Instytut Historii Sztuki KUL, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zorganizowali wykład dr hab. Doroty Kudelskiej pt. „Obrazy i figury - nowożytne wędrówki Demeter i Persefony”.  
9 maja
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Katedra Kultury Medialnej oraz Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej zorganizowali studenckie spotkania komunikacji: „Kompetencje medialne w społeczeństwie informacyjnym”.  
  

9 maja

Wydział Teologii Towarzystwa Naukowego KUL oraz Katedra Mariologii KUL  zorganizały wykład Teologia na Słowacji  prof. dr hab. Jana Moricová z Katolícka Univerzita v Ružomberku

 
 

9 maja

Podpisanie umowy z Uniwersytetem w Tibilisi

  
 
9-19 maja
Katedra Metodologii Nauk KUL zorganizowała Wykłady im. Ks. Stanisława Kamińskiego, tegoroczną, dziesiątą już edycję, prowadziła światowej sławy filozof, prof. Linda Zagzebski z University of Ocklahoma/USA.  
 
  10 maja
wykłady, wielki quiz o Niderlandach i pokaz filmowy przygotowali pracownicy i studenci filologii niderlandzkiej KUL, organizatorzy „Dnia Niderlandzkiego” – Dag van het Nederlands. Badania nad językiem niderlandzkim mają na KUL długą tradycję – w 1977 roku we współpracy z Katolickim Uniwersytetem w Leuven (Belgia) i Katolickim Uniwersytetem w Nijmegen (Holandia) powstał Ośrodek Kultury Niderlandzkiej, 4 lata temu przekształcony w Katedrę Literatury i Języka Niderlandzkiego KUL.
 

10 maja

odbyła się konferencaj Administracja bliżej młodych! zorganizowane przez Katedrę Nauki Administracji oraz studenci Administracji KUL wraz z Kołem Naukowym

 
10 maja
Katedra Nauk Pomocniczych Historii KUL wspólnie z Kołem Naukowym Studentów Historii zorganizowali konferencję naukową oraz projekcję filmu „Stalag 319. Nieznana historia niemieckiego obozu II wojny światowej” z udziałem reżysera.  
 
  10-12 maja
odbyła się konferencja pt. „Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska. Wdrażanie i stosowanie unijnego prawa ochrony środowiska w Polsce” zorganizowana przez Katedrę Prawa Zarządzania Środowiskiem WPPKiA.


    
11 maja
Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum” zorganizował spotkanie z Leszkiem Żebrowskim pt. „Narodowe Siły Zbrojne w propagandzie PRL”.  
  

11 maja

odbył się wykład otwarty z cyklu „Seminariów z historii Polski XX wieku” organizowanych przez IPN i Instytut Historii KUL - dra Łukasza Kamińskiego NSZZ „Solidarność” 1980-1989

 
 

11 maja

Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL z okazji 40 lat Specjalizacji Duszpasterstwa Rodzin zorganizował sympozjum pt. „Duszpasterstwo rodzin w służbie małżeństwu i rodzinie”.
 
 
  11-12 maja
Instytut Pedagogiki KUL zorganizował ogólnopolską konferencję pt. „Rola nauki i służb probacyjnych w resocjalizacji sprawców przestępstw”. Konferencja odbywała się pod Patronatem Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, Rektora KUL ks. prof. Stanisława Wilka i Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie prof. Brunona Hołysta.  
  

11-12 maja

odbyła się konferencja naukowa „Alternatywność i pluralizm współczesności a uniwersalizm chrześcijański” zorganizowana przez Katedrę Teorii Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych KUL.

 

 

11-12 maja 2011

Lubelskie Dni Informatyki

 

12 maja
Paweł Adamiec z Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, fotografik, stylista został laureatem Lubelskiego Wyróżnienia Kulturalnego „Żurawie 2011”, w kategorii „Obraz”. Żurawie to pomysł „Studnii akademickiej”, programu studenckiego w Radiu Lublin.  

12 maja

W tym roku mija 70. rocznica męczeńskiej śmierci Świętego Maksymiliana Kolbego. Senat RP, uchwałą z dnia 21 października 2010 r., ogłosił rok 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. W ramach Roku Kolbiańskiego Instytut Teologii Duchowości KUL przypomniał i przybliżył postać tego świętego podczas ogólnopolskie sympozjum „Święty Maksymilian nie(roz)poznany”.

  
 

12 maja

z okazji beatyfikacji Jana Pawła II i rocznicy Grup Modlitwy Ojca Pio w Lublinie Instytut Teologii Moralnej KUL, Grupy Modlitwy Ojca Pio i Harcerskie Akademickie Koło Żywioły zorganizowali sympozjum naukowo-duszpasterskie „Nauczyciele modlitwy – Bł. Jan Paweł II i św. Ojciec Pio”.

  
 

12 maja

Instytut Historii Kościoła zorganizował spotkanie z prof. Raimo Pullatem z Estonii, doktorem honoris causa KUL.

 
 
12-31 maja
Samorząd Studentów Wydziału Teologii KUL był współorganizatorem projektu: Szkolenia i warsztaty artystyczne oraz psychologiczno-pedagogiczne „Wyzwolenie przez sztukę”.  
 
13 maja
odbyło się sympozjum z cyklu „Nieprzemijająca Nowość Chrześcijaństwa” Gilson i Religia, zorganizowane przez Ośrodek Wyższej Kultury Religijnej KUL, Katedrę Filozofii Kultury KUL oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Étienne’a Gilsona.  
 
13-15 maja
Koło Starożytnicze Studentów KUL zorganizowało VII Studencką Konferencję Starożytniczą, pod hasłem prawda i kłamstwo w starożytności.  
 
14 maja
Na KUL odbyło się X Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu, tym razem na temat: „Emigracja i cywilizacje”. Sympozjum współorganizowała Katedra Filozofii Kultury KUL.  
 
14-15 maja
podczas sympozjum poświęconego Osobie i dziełu Błogosławionego Jana Pawła II, zorganizowanego przez Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne w Paryżu im. Jana Pawła II, Instytut Filozofii Klasycznej, Polską Misję Katolicką we Francji oraz Katedrę Filozofii Boga KUL, Statuetką Myśliciela – Philosophia Perennis, za zasługi dla rozwoju i propagowania filozofii klasycznej, uhonorowana została Siostra Profesor Zofia Józefa Zdybicka.  
 

15 maja

w Polskim Kościele w Paryżu ks. inf. Stanisław Jeż, Rektor PMK we Francji, odznaczył Siostrę Profesor Medalem 175-lecia Misji Katolickiej we Francji – za zasługi dla rozwoju Misji. Przy tej okazji zorganizowano stoisko z książkami i wystawę prac, ilustrującą dorobek naukowy Siostry Profesor.

 
  16 maja
Katedra Hermeneutyki i Krytyki Muzycznej Instytutu Muzykologii KUL zorganizowała sesję naukową pt. „Muzyka polska XX i XXI wieku”.
 

16 maja

na zaproszenie Katedry Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego, Koła Naukowego Historyków Studentów KUL, Koła Hiszpańsko-Polskiego KUL oraz Pro Iberia wykład gościnny „Opus Dei. Historia i współczesność” wygłosił ks. Rafael Arias Villalta.

16 maja

Katedra Metodologii Nauk zorganizowała otwarte seminarium pt. „Moral Authority”, które prowadziła Prof. Linda Zagzebski (University of Oklahoma, USA).

 
16-17 maja
Dr Piotr Węcowski (Instytut Historyczny UW, Warszawa) przeprowadził  warsztaty źródłoznawcze: „Króla Jagiełły wizja bitwy grunwaldzkiej w świetle korespondencji” oraz wygłosił wykład „Początki Polski w tradycji historycznej późnego średniowiecza” na zaproszenie Katedry Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej Instytutu Historii KUL.   
 
16-18 maja
odbyła się konferencja naukowa pt. „Nie daj się złapać w sieć!” Prelegenci przedstawili zarówno zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu, jak i sposoby zapewnienia sobie bezpieczeństwa w sieci, a także prawne regulacje normujące zachowania w sieci oraz granice wolności słowa w Internecie. Organizatorem konferencji było Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin.  
 
16-20 maja
odbył się Tydzień kultury studenckiej Kulturalia, m.in. koncerty, wystawy, konkursy, wykłady, przegląd teatrów, open stage. Koordynatorem działań Kulturaliowych jest Zarząd Uczelnianego Samorządu Studentów KUL.
 
17 maja
odbył się Wielki Jubileusz z okazji 10-lecia „Teatru ITP” – okolicznościowy koncert oraz fragmenty spektakli: „Opowieści papieskie”, „Peer Gynt”, „Prorock” i „Nowy Raj utracony”, a także muzyczno-taneczna zapowiedź kolejnej premiery.  

17 maja
Katedra Cywilizacji Bliskiego Wschodu WZNPiE w Tomaszowie Lubelskim i Fundacja „Pamięć-Tożsamość-Rozwój” im ks. Józefa Homerskiego oraz Anny i Jerzego Szwarców zorganizowali pierwszą z cyklu trzech międzynarodowych konferencji pt. „Rozumieć słowo. Interpretacja – nadużycie – manipulacja”.

17 maja

Instytut Historii KUL, Samorząd Studentów WNH oraz Drużyna Wojów „Arkona” na dziedzińcu Gmachu Głównego KUL zorganizowali warsztato-konferencję pt. „Życie wikingów”.

17 maja
odbyła się promocja książki dr Elżbiety Błotnickiej-Mazur „Między profesją i pasją. Życie i twórczość Bohdana Kelles-Krauzego”.

 

17-18 maja
Koło Naukowe Anglistów KUL oraz USS KUL już po raz dziewiąty zorganizowali Celtic Days. Oprócz sesji naukowej odbyły się dwa koncerty walijskiego zespołu „Mirror Field”.

 
 

18 maja
Instytut Jana Pawła II KUL zorganizował dziękczynne świętowanie 91. rocznicy urodzin Papieża-Polaka z udziałem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore.
w Archikatedrze Lubelskiej została odprawiona msza św. dziękczynna za beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II, której przewodniczył abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Oprawę muzyczną zapewnił Chór KUL oraz Orkiestra Teatru Muzycznego w Lublinie.

 
 

18-20 maja
Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL zorganizował jedenaste sympozjum poświęcone Norwidowi: „Colloquia Norwidiana”.

 

19 maja
na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli odbyła się konferencja naukowa pt. „Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej”.

 

19 maja

Instytut Historii Sztuki KUL obchodził Jubileusz 65-lecia działalności naukowej i dydaktycznej. W programie była sesja wspomnieniowa, wystawa Porta Fidei – Credo... (Ksiądz Profesor Ryszard Knapiński, fotogramy Drzwi Płockich w Nowogrodzie Wielkim w Rosji), pokaz etiudy filmowej „OlimpIHS”, wystawa fotografii poświęcona dziejom instytutu oraz wystawa książek pracowników instytutu.

 
19 maja
odbyła się Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców pod hasłem „Przestrzeń kulturowa Słowian”.
Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wydział Historyczno-Filologiczny Towarzystwa Naukowego KUL zorganizowali posiedzenie naukowe w porządku którego przewidziano referat ks. prof. Augustyna Eckmanna (KUL) nt. „Teoria sztuki w nauce św. Augustyna”.  
19 maja
Katedra Kultury i Sztuki KUL oraz Koło Naukowe Kulturoznawstwa zorganizowali spotkanie pt. „Skarby Orientu wg dr. Macieja St. Zięby”.  
 
 

19-21 maja
odbyła się sesja naukowa pt. „Religia i nauka” zorganizowana przez Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.

 
 

21 maja
AZS KUL był gospodarzem Akademickiego Pucharu Polski w Karate Shorin-Ryu.

 
 

23 maja
odbyło się sympozjum pt. „Polityka rodzinna w Unii Europejskiej” zorganizowane przez Katedrę Życia Społecznego Rodziny Instytutu Nauk o Rodzinie KUL.

 

23 maja
prof. Hanna Zaremska (Instytut Historii PAN) wygłosiła wykład gościnny (Jak pisałam historię Żydów w Polsce średniowiecznej?), połączony z promocją książki autorki „Żydzi w średniowiecznej Polsce. Gmina krakowska”.

 

23 maja
Fundacja Rozwoju KUL zorganizowała forum „Polska-Niemcy. Przemiany polityczne i rozliczenie z komunizmem”.

 
 

23 i 27 maja
odbył się cykl wykładów z zakresu Arbitration, które poprowadził amerykański adwokat prof. Charles F.X. Szymanski (J.D.).

 

24 maja
Katedra Dydaktyki Muzycznej zorganizowała Koncert Muzyki Saksofonowej

24 maja
odbyło się kolejne spotkanie w ramach Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Gościem był prof. Juan Manuel Burgos (Madryt), przewodniczący Stowarzyszenia Personalistów Hiszpańskich. Temat spotkania: „Metoda Karola Wojtyły: między fenomenologią, personalizmem i metafizyką”.

 

24 maja

Spotkanie Rektora z uczestnikami VII Ogólnopolskich Zawodów Pływackich Studentów Niepełnosprawnych.

  
 
 

25 maja
odbyła się prezentacja książki „Dylematy dramatu i teatru u progu XXI wieku” zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru Instytutu Filologii Polskiej KUL. W spotkaniu wzięli udział autorzy i redaktorzy książki, prezentując najnowsze kierunki sztuki teatru w Polsce i na świecie.

 

25 maja
Instytut Filologii Klasycznej KUL zaprosił do wygłoszenia wykładu pt. „Ewolucja i perspektywy badań nad magią miłosną w starożytności grecko-rzymskiej” dr. Andrzeja Wypustka (Uniwersytet Wrocławski).

25 maja
odbyły się warsztaty studentów architektury krajobrazu KUL „Mikrodziałania artystyczne w przestrzeni miasta”. Na Starym Mieście studenci, pod opieką wykładowców architektury krajobrazu, wykonywali proste i nietrwałe działania artystyczne (instalacje, street art, land art) polegające na czasowej ingerencji w wybrane miejsce.

25 maja
Koło Lubelskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego zorganizowało spotkanie połączone z referatem mgr Anny Kołtunowskiej pt. „Topika egzordialna w przedmowie do „Listów” Kasjodora”.

25 maja
odbyło się sympozjum „Stefan Kardynał Wyszyński – Pasterz Kościoła i Ojciec Narodu”. Gośćmi sympozjum byli m.in. Prymas Polski abp Józef Kowalczyk, Prymas senior Józef kard. Glemp, Prymas senior abp Henryk Muszyński, bp prof. Jan Dziuba, ks. prof. Henryk Skorowski, prof. Jan Żaryn. Sympozjum towarzyszył program słowno-muzyczny przygotowany przez szkoły ze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, inscenizacja teatralna „Czas uleczyć miłość” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu oraz wystawa poświęcona Prymasowi Polski, Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu: „Umiłowane Dzieci Boże, Dzieci Moje!”. Organizatorami sympozjum byli Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Instytut Prymasa Wyszyńskiego.

Relacja AKF

 
 
 

26 maja
Instytut Historii KUL oraz Towarzystwo Naukowe KUL zorganizowali promocję książki „Vir honestus ac bonus. Stanisław Litak 1932-2010”, połączoną ze spotkaniem poświęconym śp. Profesorowi Stanisławowi Litakowi, historykowi Kościoła, szkolnictwa i wychowania.

 
 

26 maja
na KUL odbyło się międzynarodowe sympozjum „The Disease of the Soul: Melancholia, Unhappy Consciousness, Depression” zorganizowane przez Katedrę Teorii i Antropologii Kultury KUL i International Institute for Hermeneutics (Toronto, Canada).

 
 

26 i 30 maja
Instytut Historii Sztuki KUL, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zorganizowali wykład prof. Lechosława Lameńskiego pt. „Współczesność religii w rzeźbie polskiej XX wieku. Jerzy Jarnuszkiewicz jako propagator metalu”.

 

28 maja
odbył się piknik – „Wiosenne porządki w Parku Rusałka”, którego współorganizatorem był Instytut Architektury Krajobrazu KUL. Celem inicjatywy jest opracowanie społecznej koncepcji zagospodarowania parku.

 

28 maja

Racjonalnośc w Etyce Utopia - Ideologia - Etyka ,,Korzenie totalitaryzmu II”

  
 

29 maja
Chór KUL wystąpił w kościele p.w. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie w ramach XX Jubileuszowego Koncertu „Gloria Vitae” w hołdzie Bł. Janowi Pawłowi II.

 

30 maja
odbyła się konferencja naukowa pt. „Etos służby publicznej”, poświęcona zagadnieniom dotyczącym służby publicznej i racjonalności oraz roztropności działania urzędników. Konferencję zorganizował Instytut Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli przy współpracy z Samorządem Studenckim oraz Stalowowolskim Kołem Naukowym Prawników.

 
  

30-31 maja
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Instytut Sądecko-Lubelski zorganizowali V Interdyscyplinarne Sądeckie Dysputy Naukowe pt. „Organizacje międzynarodowe we współczesnej polityce. Mit czy rzeczywistość?”.

 
 

31 maja
Instytut Jana Pawła II był gospodarzem Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II pt. „Osoba a nieskończoność”. Wykład wygłosił prof. John F. Crosby z Franciscan University of Steubenville (Ohio, USA).

31 maja

odbyła się konferencja pt. „W kręgu mistyki” organizowana przez Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa.

31 maja

Instytut Jana Pawła II KUL opublikował trzecią już książkę w serii „Papieża Wojtyły Posługa Myślenia”. Jest to zbiór tekstów ks. prof. Alfreda M. Wierzbickiego, opatrzony tytułem „Polska Jana Pawła II”, a zadedykowany pamięci ks. Tadeusza Stycznia i abpa Józefa Życińskiego. „Polska Jana Pawła II” to zbiór esejów próbujących wydobyć sens doświadczenia, które Jan Paweł II określił jako doświadczenie społeczeństwa teologicznego, zdolnego do tworzenia kultury w świetle prawdy o obecności Jezusa Chrystusa w dziejach narodu. Aby pełniej zrozumieć papieskie przesłanie do Polaków, autor odwołuje się do filozoficznych dociekań Karola Wojtyły dotyczących osoby ludzkiej oraz podejmuje próbę interpretacji jego twórczości poetyckiej. Pokazuje, że wątki personalistyczne, chrześcijańskie i patriotyczne w myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II uzyskały niepowtarzalną syntezę.