3 maja

Władze uczelni oraz nasi studenci uczestniczyli w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja

3 maja

australijskie radio ABC Classic FM (NSW) wyemitowało koncert Chóru KUL, zarejestrowany podczas ubiegłorocznego tournee po Australii.

7-18 maja

Katedra Metodologii Nauk zorganizowała serię wykładów z cyklu Stanisław Kamiński Memorial Lectures. Tegoroczną edycję wykładów pt. „The problem of evil” wygłosiła Professor Eleonore Stump (St Louis University, USA).

8 maja

odbył się Dzień Niderlandzki zorganizowany przez Katedrę Literatury i Języka Niderlandzkiego. Program łączył naukę, rozrywkę, literaturę i kulturę.

8 maja

Katedra Metafizyki oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu we współpracy z Fundacją im. o. prof. Mieczysława A. Krąpca OP Deo et Patriae zorganizowali spotkanie poświęcone osobie i dziełu Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca, w czwartą rocznicę jego śmierci. Podczas tegorocznego spotkania organizatorzy przybliżyli koncepcję filozofii prawa i praw człowieka, budowaną przez śp. Ojca Profesora w ramach antropologii filozoficznej.

8 maja

gościem konwersatorium w Instytucie Jana Pawła II KUL był o. dr Maciej Zięba OP. Nawiązując do ostatniej swojej książki „Nieznane, niepewne, niebezpieczne. Szkic o Europie” (PIW 2011), rozwinął temat „milczącej apostazji” kultury europejskiej.

8, 10 maja

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji zorganizował wykłady otwarte Prof. Remigia Beneyta Berenguera, Dyrektora Departamentu Prawa Publicznego CEU – Universidad Cardenal Herrera (Valencia); Członka Rady Naukowej „Studiów Prawniczych KUL”. Wykłady były poświęcone problematyce prawa wyznaniowego Hiszpanii (w tym reformie ustawy organicznej o wolności religijnej oraz opodatkowaniu osób prawnych kościelnych).

9 maja

Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego we współpracy z Kołem Naukowym Niderlandystów zorganizowała konferencję „De Lage Landen. Multidyscyplinarne spojrzenie na Flandrię i Holandię”. Celem konferencji było zaprezentowanie Flandrii i Holandii w szerokiej perspektywie badawczej: nie tylko językoznawczej, literaturoznawczej, czy kulturowej, ale także politycznej, historycznej i ekonomicznej.

9 maja

w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL miało miejsce otwarcie wystawy pt. „Feniksy 2012 dla KUL” (czynnej do 30.06).

10 maja

Koło Starożytnicze Studentów zaprosiło z wykładem pt. „Pauzaniasz a współczesność: Ateny – Akropol” mgr Dorotę Marciniuk.

10 maja

Wydział Nauk Humanistycznych oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zorganizowali wykład prof. Romana Sławińskiego, kierownika Zakładu Azji w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN oraz Kierownika Katedry Dalekiego Wschodu w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, pt. „Konfucjanizm współczesny”.

11 maja

wykład otwarty pt. „Egzamin maturalny: kierunek zmian w kontekście doświadczeń międzynarodowych”, na zaproszenie Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, wygłosiła dr Joanna Dobkowska.

 

 

 

 

 

11 maja

odbyło się forum pt. „Emigracja latynoamerykańska w Europie” zorganizowane przez Katedrę Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego, Koło Hiszpańsko-Polskie KUL, Instytut Hiszpańsko-Polski, Pro Iberia. Gościem specjalnym forum był peruwiański pisarz César Rosales Miranda.

11 maja

Studenckie Koło Przedsiębiorczości zorganizowało konferencję naukową pt. „Będąc przedsiębiorcą, pozostań człowiekiem – Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw”, której celem było promowania polityki CSR oraz wyróżnienie lubelskich firm, które wykazują największe zaangażowanie w tym zakresie.

11-12 maja

Instytut Psychologii KUL, Towarzystwo Naukowe KUL oraz Akademickie Stowarzyczenie Psychologii Ekonomicznej zorganizowali  VI Konferecję „Psychologia ekonomiczna”

12-14 maja

Koło Naukowe Studentów Muzykologii oraz Uczelniany Samorząd Studentów KUL zorganizowali Warsztaty Chorału Gregoriańskiego „Średniowiecze znane i nieznane”. W Instytucie Muzykologii KUL od początku jego istnienia (1956) prowadzone są badania nad chorałem gregoriańskim, działa także „Schola Gregoriana”.

14 maja

odbyło się spotkanie z ojcem ze zgromadzenia Ojców Białych Misjonarzy Afryki zorganizowane przez lektora języków arabskich SPNJO pana Georges Greiss

14 maja

odbył się wernisaż fotografii Krzysztofa Witaszka pt. „Sacrum zranione” zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki.

14-18 maja

odbył się „Tydzień szkoły z pasją”, zorganizowany przez KUL i Kuratorium Oświaty w Lublinie. Specjalnie dla uczniów i nauczycieli przygotowane zostały wykłady, ćwiczenia, warsztaty, pokazy i prezentacje (niemal 70 propozycji). Wykład inauguracyjny pt. „Mózg w galerii sztuki” wygłosił prof. Piotr Francuz.

14-20 maja

odbył się tydzień kultury studenckiej – KULturalia, zorganizowany przez Zarząd Uczelnianego Samorządu Studentów KUL. W programie m.in. warsztaty muzyczne, koncerty, pokazy plenerowe, kino samochodowe, wykłady, gry miejskie, wielkie grillowanie na kampusie wschodnim KUL.

15 maja

Katedra Dialogu Kultur i Religii Instytutu Kulturoznawstwa zorganizowała sesję naukową ku czci Księdza Profesora Ryszarda Rubinkiewicza SDB pt. „Kulturotwórcza rola apokryfów w tradycjach religii Abrahamowych” oraz mszę św. w pierwszą rocznicę śmierci Księdza Profesora.

15 maja

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum zorganizował spotkanie pt. „Czy Polska jest skazana na UE? Analiza polityczna”, którego gośćmi byli: Krystyna Pawłowicz, Tomasz Sieniow i Łukasz Warzecha.

15 maja

Koło Studentów Psychologii wraz z Kołem Studentów Socjologii zorganizowali konferencję pt. „W sidłach manipulacji: O kreowaniu wizerunku w mass mediach”.

15 maja

na zaproszenie Instytutu Historii, wykład pt. „Stereotypy średniowieczne i o średniowieczu: problem epistemologiczny i metodologiczny”, wygłosiła prof. Halina Manikowska z Instytutu Historii PAN.

15 maja

Instytut Filologii Klasycznej zorganizował Międzynarodową Konferencję Naukową „Paideia sive institutio moralis et civilis omnium terrarum civium”.

15-17 maja

Instytut Socjologii zorganizował cykl wykładów dr Moniki Martinelli (Catholic University of Milan, Włochy).

15-19 maja

odbyły się Lexalia – Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: wykłady, szkolenia, gry prawnicze, nauka samoobrony i rozgrywki sportowe.

16 maja

ks. prof. Józef Krukowski, w dowód uznania za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego, otrzymał Nagrodę im. Księdza Idziego Radziszewskiego (współzałożyciela i pierwszego rektora KUL) za rok 2011, przyznawaną przez Towarzystwo Naukowe KUL.

16 maja

Instytut Socjologii zorganizował konferencję naukową „Religia w przestrzeni publicznej”.

17 maja

odbyła się sesja naukowa pt. „Jakie jest Twoje imię? Imiona w historii i kulturze” zorganizowana przez Katedrę Filologii Greckiej oraz Samorząd Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych.

17 maja

Katedra Historii Bizancjum oraz Katedra Historii Kościoła w Starożytności Chrześcijańskiej zorganizowały sympozjum bizantynistyczno-patrystyczne, połączone z koncertem muzyki bizantyńskiej w wykonaniu Marcina Abijskiego i Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza pt. „Muzyka w Bizancjum: Kanon paschalny Jana Damasceńskego”.

17 maja

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wydział Historyczno-Filologiczny Towarzystwa Naukowego KUL zorganizowali posiedzenie naukowe wraz z referatem ks. prof. Mariusza Szrama pt. „W jakim ciele zmartwychwstaniemy? Stanowisko Tertuliana i Orygenesa”.

18 maja

Instytut Jana Pawła II KUL zorganizował sesję z okazji 92. rocznicy urodzin Karola Wojtyły-Jana Pawła II oraz 30. rocznicy powstania Instytutu. O wizji ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego Jana Pawła II, mówili: prof. Stanisław Krajewski, ks. dr Robert Skrzypczak i ks. prof. Przemysław Kantyka.

18 maja

w Kościele Akademickim KUL odbył się koncert muzyki chóralnej, podczas którego wystąpiły: Studencki Chór Madrygał Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster oraz Chór KUL.

18 maja

w budynku biotechnologii KUL (ul. Konstantynów) odbyła się konferencja pt. „Pierwiastek życia” oraz uroczyste poświęcenie tablic upamiętniających prof. Riccardo P. Bennicellego i prof. Czesława Martyniaka.

18 maja

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL zaprosił z wykładem, pt. „Pollando starigu lingvan justecon – Niech Polska ustanawia sprawiedliwość językową”, Etsuo Miyoshi.

18-19 maja

Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL oraz Biuro Historyczne przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce zorganizowali 41. Ogólnopolską Konferencję Historyków Zakonnych „Między Wschodem z Zachodem – pośród dwóch totalitaryzmów”, czyli o potrzebie syntezy martyrologium żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach 1939-1947.

19 maja

odbyła się V Ogólnouniwersytecka Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, pod hasłem „Kościół naszym Domem”.

21 maja

Instytut Filologii Klasycznej i Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zorganizowali Dzień Kultury Greckiej.

 

 

21-23 maja

Katedra Pneumatologii i Eklezjologii była gospodarzem IX Wykładów Otwartych z Pneumatologii pt. „Wiara – Duch Święty – Kościół”.

21-23 maja

odbyły się wykłady prof. Bernharda Callebauta (Universitario Sophia, Włochy) pt. „Towards Groundbreaking Change of the Environment for Human Sustainable Development”, z cyklu Social Responsibility and Science in Innovation Economy.

21-26 maja

Katedra Filozofii Kultury zorganizowała serię wykładów z cyklu Jacek Woroniecki Memorial Lectures Professora Williama Sweeta (University of Ottawa). Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Natural Law in Theory & Practice”.

22 maja

Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich – Centrum UCRAINICUM oraz Kultura Liberalna w ramach nowego cyklu spotkań wschodnioeuropejskich Forum UCRAINICUM zorganizowali seminarium naukowe pt. „Jak Polacy piszą historię Ukrainy”, zainspirowane książką Łukasza Adamskiego „Nacjonalista postępowy. Mychajło Hruszewski i jego poglądy na Polskę i Polaków”.

22 maja

na zaproszenie Katedry Literatury i Kultury Amerykańskiej KUL wykład wygłosiła prof. Ewa Płonowska-Ziarek (USA)

22 maja

odbyła się konferencja naukowa pt. „Psychologiczno-prawne aspekty pracy zawodowej”.

23 maja

Instytut Filologii Germańskiej zaprosił z gościnnym wykładem pt. „Sprachen wir Ostdeutsch und Westdeutsch? – Und jetzt?“ prof. Haralda Weydta.

23 maja

Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL oraz Stowarzyszenie ,,Rodzina” w Puławach zorganizowali II Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Gra o życie, pt. „Człowiek w l@biryncie Sieci”.

23 maja

na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji odbył się Dzień Otwarty dla uczniów lubelskich liceów, zorganizowany przez wydziałowy samorząd studentów. W programie przewidziano prezentacje poszczególnych kierunków studiów, organizacji studenckich oraz konkurs „wiedzy o administracji”.

23-24 maja

odbyła się II konferencja z cyklu Oblicza alternatywnej religijności, pt. „Ezoteryzm w kulturze Europy” zorganizowana przez Katedrę Teorii Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych KUL.

23-24 maja

Instytut Filologii Romańskiej KUL zorganizował wykłady gościnne prof. Georges'a Jacques’a (Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Belgia).

23-25 maja

Instytut Politologii KUL oraz Instytut Sądecko-Lubelski zorganizowali VI Interdyscyplinarne Sądeckie Dysputy Naukowe pt. „Między boskim a cesarskim(?) Religia w polityce światowej”.

24 maja

Katedra Prawa Karnego KUL oraz Zakład Prawa Karnego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej zorganizowali konferencję naukową „Jubileusz 80 lat Kodeksu karnego z 1932 roku”.

24 maja

Gościem Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej był Bernard Olivier, dziennikarz, podróżnik i społecznik. Wygłosił on wykład otwarty pt. „Nowa Droga”, przybliżający jego autorską metodę resocjalizacji więźniów.

24 maja

odbyło się uroczyste zakończenie siódmej edycji konkursu dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z cyklu Młodzież jakiej nie znacie, organizowanego przez Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej. W konkursie, polegającym na napisaniu pracy na temat: „W mojej młodości wypływam na głębię”, wzięło udział ponad 300 uczniów z całej Polski. Uroczystości towarzyszyła sesja naukowa pt. „Uczę się ciebie człowieku”.

24 maja

na zaproszenie Katedry Literatury i Kultury Amerykańskiej KUL wykład wygłosił prof. Krzysztof Ziarek (USA)

24-26 maja

w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL odbył się Kiermasz Książek.

 

 

 

28 maja

odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Robertowi Spaemannowi, wybitnemu niemieckiemu filozofowi, profesorowi uniwersytetów w Stuttgarcie, Heidelbergu i Monachium.

„Przez nadanie tego tytułu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla osiągnięć Profesora Roberta Spaemanna rzetelnie ukazującego chrześcijańskie korzenie kultury świata zachodniego, stanowiące konieczny warunek przezwyciężenia kryzysu, w którym znalazła się Europa.

Nie wiążąc się z żadną tradycją filozoficzną, a sięgając do podstawowych doświadczeń człowieka, Pan Profesor Robert Spaemann prowadzi sokratejski - życzliwy i wnikliwy dyskurs z dominującymi nurtami filozofii nowożytnej i współczesnej. Wskazuje, że są one rozwinięciem pierwotniejszej prawdy o człowieku, ukształtowanej w kulturze chrześcijańskiej. Budując podstawy antropologii i etyki, nade wszystko ukazuje konsekwentnie personalistyczną wizję człowieka, broniąc godności jednostkowej egzystencji każdej osoby ludzkiej i przysługujących jej niezbywalnie praw, z prawem do życia od momentu poczęcia. Ukazuje człowieka, który okazując bezinteresowną życzliwość względem innych osiąga szczęście, o które jest moralnie zobowiązany zabiegać, nie mniej niż o szczęście bliźnich.” (z uchwały Senatu KUL)

28 maja

Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków Instytutu Filologii Romańskiej zorganizowała konferencję poświęconą roli kultury w nauczaniu języków obcych pt. „Dlaczego złota rybka czasem jest czerwona. Słów kilka o różnicach kulturowych i ich znaczeniu dla nauki języków obcych”.

28 maja 2012

prof. Jacek Tebinka (UG) wygłosił wykład pt. „Uzależnienie czy suwerenność? Odwilż październikowa w dyplomacji PRL 1956-1961” na zaproszenie Katedry Historii Historiografii i Metodologii Historii oraz Katedry Dziejów Systemów Totalitarnych i Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

28 maja

Katedra Języka Polskiego zorganizowała konferencją naukową pt. „Język i sport”. Po sesji zaplanowano panel dyskusyjny z udziałem m.in. Tomasza Jasiny – komentatora sportowego Euro 2012.

28 maja

na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. „Czterysta lat karmelitanek bosych w Polsce. Wkład karmelitek bosych w polską historię, kulturę i duchowość”, współorganizowane przez Katedrę Historii Zakonów KUL.

28 maja

Instytut Historii Sztuki KUL, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zorganizowali wykład prof. Doroty Kudelskiej pt. „Adoranci w XX wieku – Max Ernst i jego Madonna karcąca dzieciątko w obecności trzech świadków”.

29 maja

Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego, Koło Hiszpańsko-Polskie KUL, Instytut Hiszpańsko-Polski i Pro Iberia zorganizowali wykłady historyków z Uniwersytetu w Valladolid (Hiszpania).

29 maja

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum zorganizował projekcję filmu „Betar” oraz spotkanie ze scenarzystą filmu dr. Piotrem Gontarczykiem.

29 maja

odbyło się siódme spotkanie panelowe z cyklu Aktualności Teoretycznoliterackie zorganizowane przez Katedrę Teorii i Antropologii Literatury. Zaprezentowane zostały książki: Agaty Bielik-Robson „Na pustyni. Kryptoteologie późnej nowoczesności, Pawła Rodaka „Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński)”, Michaiła Gronasa (Cognitive Poetics and Cultural Memory. Russian Literary Mnemonics).

29 maja

Koło Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej oraz Katedra Semiotyki i Retoryki Dziennikarskiej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej zorganizowali II Uniwersytecki Konkurs Oratorski.

29 maja

Koło Naukowe Studentów Nauk o Rodzinie KUL, w ramach przygotowań do Marszu Życia w Lublinie, zorganizowało konferencję naukową pt. „Święto i praca w rodzinie”.

29 maja

Ośrodek Badań nad Polonią KUL w ramach cyklów wykładów My i Państwo zorganizowł wykład prof. Tadeusza Rutkowskiego „Państwo stanu wojny”

30 maja

Redakcja kwartalnika ETHOS zorganizowała spotkanie promujące najnowszy numer pisma pt. „Ethos słowa”.

30 maja

odbyła się konferencja „E-administracja: Otwieramy na Lubelszczyźnie wrota dla inspiracji”, zorganizowana przez Katedrę Bankowości i Katedrę Rachunkowości.

30 maja

w Stalowej Woli odbyła sie konferencja „Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej. Teoria a rzeczywistość”

 

 

 

 

 

 

 

 

30-31 maja

w ramach obchodów jubileuszu wizyty Ojca Świętego w Lublinie, na KUL odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Jan Paweł II: Pamięć – Osoba – Tożsamość”.

30-31 maja

w Warszawie odbyła się, współorganizowana przez Katedrę Nauki Administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sprawność a legalność. Działania administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

31 maja – 2 czerwca

studenci historii sztuki KUL, we współpracy z Instytutem Historii Sztuki i wspólnotą dominikańską z Lublina, zorganizowali sesję naukową „Pomiędzy wiarą a sztuką – sztuka i kicz w przestrzeni sakralnej”. Konferencja dotyczyła kondycji współczesnej sztuki sakralnej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu kiczu religijnego.

31 maja – 8 czerwca

odbyła się wystawa pt. „Wobec sacrum – Sztuka/nie-sztuka” zorganizowana przez KUL, o.o. Dominikanów w Lublinie, przy współpracy z Galerią Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach. Wystawa podzielona została na trzy części. Pierwsza – Sztuka religijna (Klasztor oo. Dominikanów) – to dzieła powstałe we współpracy twórcy z teologiem, a także będące wynikiem indywidualnego poszukiwania sacrum; drugi nurt „Sacropop” (Galeria Gardzienice) reprezentowany głównie przez młode pokolenie artystów – włącza symbol religijny w sferę popkultury; trzeci – zalewająca od wielu lat polskie kościoły masowa produkcja przedmiotów kultu religijnego, czyli „Sacrokicz” (Galeria 1 im. B. Słomki).