Dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL

Publikacje książkowe:

1. Organy w kościołach Radomia, Lublin 1997.
2. Zabytkowe organy w województwie radomskim, Warszawa 1998.
3. Organy w kościołach diecezji radomskiej. Historia i stan obecny, Lublin 2006. [rozprawa habilitacyjna]

Artykuły:

1. „Organy” ks. Roberta Gajdy (w pięćdziesiątą rocznice wydania), w: Organy i muzyka organowa, T. 5, red. J. Krassowski, Gdańsk 1984, s. 401-411.
2. Wiadomości o organach w Inwentarzach zachowanych w Archiwum Państwowym w Radomiu (1806-1866), w: Organy i muzyka organowa, T. 6, red. J. Krassowski, Gdańsk 1986, s. 295-308.
3. Organy w kościołach dekanatu radomskiego i jedlińskiego w XIX wieku, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 34(1987)7, s. 439-453.
4. Organy Friedricha Ladegasta nr 50 z 1868 r. w Moskwie, w: Organy i muzyka organowa, T. 8, red. J. Krassowski, Gdańsk 1991, s. 121-128.
5. Z działalności Wytwórni organów Stanisława Jagodzińskiego (1900-1949), „Studia Organologica”, 1(1994), s. 71-84.
6. Inwentaryzacja zabytkowych organów w Polsce. Cel i dokonania, „Liturgia Sacra”, 2(1996)1-2, s. 87-94.
7. Organy w kościołach dziekanii kieleckiej w I poł. XVIII wieku (na podstawie akt wizytacyjnych), „Studia Organologica”, 2(1998), s. 33-48.
8. Zabytkowe organy w kościele parafialnym w Szydłowcu, w: Organy i muzyka organowa, T. 11, red. J. Krassowski, Gdańsk 2000, s. 254-264.
9. Zarys biografii i działalności organmistrzowskiej Józefa Wójcika z Garbatki (1904-1979), „Studia Sandomierskie”, 8(2001), s. 85-104.
10. Z dziejów organów w kościele parafialnym w Iłży, w: Organy i muzyka organowa, T. 12, red. J. Krassowski, Gdańsk 2003, s. 88-98.
11. Działalność firmy Gebrüder Rieger na Ziemi Radomskiej, w: Organy śląskie, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 75-80.
12. Organy w kościołach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku (na podstawie akt wizytacyjnych), „Additamenta Musicologica Lublinensia” 4 (2008), Rocznik Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, s. 127-155.
13. Organy w kościołach dekanatu łukowskiego w XVIII wieku (na podstawie akt wizytacyjnych), w: Studia Organologica, T. III, red. M. Szymanowicz, Lublin 2009, s. 25-44.
14. Organy w kościołach dekanatu parczewskiego w XVIII wieku (na podstawie akt wizytacyjnych), „Additamenta Musicologica Lublinensia” 5 (2009), Rocznik Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, s. 75-106.
15. Organy w kościołach dekanatu soleckiego w XVIII wieku (na podstawie akt wizytacyjnych), w: Artificium Ars Scientia. Księga Jubileuszowa w 80. Rocznicę urodzin Ks. Profesora Jana Chwałka, red. M. Szymanowicz, Lublin 2010, s. 333-345.

Hasła encyklopedyczne:

1. Organy w Polsce, w: Encyklopedia Katolicka, T. XIV.

Autor: Robert Bernagiewicz
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2018, godz. 23:03 - Piotr Wiśniewski