1 marca

odbyła się prezentacja książki prof. Juliusza Makarewicza ,,Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe”.

 
 

 1 marca

Podpisanie umowy o współpracy z Białoruskim Państwowym Uniwersytetem w Mińsku

 
   

3 marca

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyły się Studenckie Targi Pracy i Praktyk zorganizowane przez Biuro Karier.
 

 

4 marca

w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki, odbyło się seminarium otwarte nt. „Percepcja wzrokowa obiektów trójwymiarowych: historia – psychofizyka – modele symulacyjne” z udziałem Zygmunta Pizło, profesora Departament of Psychological Sciences (Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA).

Zygmunt Pizło profesor psychologii i elektroniki zajmuje się wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi percepcji wzrokowej, w szczególności percepcji kształtu, koloru, ruchu, jak również zakresu stosowalności perspektywy i geometrii rzutowej do opisu formowania obrazu na siatkówce i wyjaśnienia percepcji obiektów trójwymiarowych. Wyniki badań eksperymentalnych używane są przez profesora do formułowania matematycznych i komputerowych modeli.

 
 

8-11 marca

Koło Filozoficzne Studentów KUL zorganizowało 52. Tydzień Filozoficzny pod hasłem „Filozofia szczęścia”.

 
 

8 marca

w ramach projektu „Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki” odbyło się seminarium otwarte nt. „Eksperyment komunistyczny” z udziałem prof. A. Jamesa McAdamsa – profesora nauk politycznych i stosunków między­narodowych, badacza polityki międzynarodowej w USA, Niemczech i krajach byłego bloku sowieckiego.
 

8 marca
Teatr Enigmatic

A. Czechow „Niedźwiedź” (premiera w lutym 2010 r.)

 
 

11 marca

odbyło się sympozjum naukowe pt. „Od Lepanto do Ebro. Hiszpańska wojskowość, XV-XX wiek” zorganizowane przez Katedrę Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL, Katedrę Historii Nowożytnej Uniwersytetu La Rioja, Koło Hiszpańsko-Polskie KUL, Fundację Polsko-Iberyjską.

 
   

11 marca

odbyło się seminarium pt. „November Revolution and Gregory XVI – a reassessment” z udziałem dr. Christophera Kortena (UAM) zorganizowane przez II Katedrę Historii Nowożytnej oraz Koło Naukowe Historyków Studentów KUL.

 
   

10-11 marca

odbyły się Wiosenne Wykłady Otwarte popularyzujące wśród uczniów szkół średnich, różne dziedziny nauki uprawiane na Uniwersytecie. W dniach wykładów czynny był punkt informacyjny, gdzie uczniowie mogli uzyskać informacje nt. oferty edukacyjnej Uniwersytetu na rok akademicki 2010/2011.
 
 

12 marca

miała miejsce Akademicka Droga Krzyżowa ulicami miasteczka akademickiego. Przewodniczył jej abp Józef Życiński

 
 

15-17 marca

Koło Naukowego Teologów KUL zorganizowało XLII Tydzień Eklezjologiczny pod hasłem „Kapłaństwo – Skarb w naczyniach glinianych (2Kor 4,7)”. Rozmawiano m.in. o tożsamości kapłana, celibacie, kierownictwu duchowym, relacjach z laikatem, kryzysie tożsamości kapłańskiej, dojrzałości kapłana.

 
 

16 marca

w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki, odbyło się seminarium otwarte nt. „Trait theory and social cognitive theory towards an integration” (W kierunku integracji teorii cech i społeczno-poznawczej), z udziałem Gian Vittorio Caprara, profesora Sapienza University of Roma (Włochy).

Gian Vittorio Caprara to jeden z najwybitniejszych europejskich psychologów osobowości. Prowadzi on badania w nurcie poznawczym, nad rozwojem osobowości i warunkami twórczego przystosowania. Jest autorem nowej zmiennej jaką proponuje w badaniach nad samoskutecznością. Zajmuje się również badaniami nad wartościami społecznymi w demokracji.

 

17 marca

w 70. rocznicą zbrodni katyńskiej Katedra Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii KUL zaprosiła z wykładem nt. „Ludobójstwo, Katyń, Rosja” prof. Marka Kornata (IH PAN, UKSW).

 

17 marca

Koło Naukowe Instytutu Nauk o Rodzinie KUL było gospodarzem Dnia Patronalnego INoR pod hasłem „I NoRmalnie o seksie”. Konferencji towarzyszyła wystawa „Miłość niejedno ma imię”.

 
   

17 marca

Koło Naukowe Kanonistów KUL zorganizowało konferencję naukową pt. „Władza komunistyczna wobec Kościoła katolickiego w PRL”.

 
   

18 marca

w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli odbyło się seminarium otwarte nt. „Usprawnianie procesów w celu poprawy konkurencyjności firmy”, z udziałem Zbigniewa J. Czajkiewicza, profesora University of Houston (USA).

 
   

18 marca

Koło Naukowe Historyków Studentów KUL oraz Katedra Nauk Pomocniczych KUL zorganizowali konferencję pt. „Wojny wyobraźni czyli alternatywne wizje dziejów”. Konferencję kończył panel dyskusyjny z udziałem Marcina Wolskiego, prof. Jana Żaryna i Marcina Ciszewskiego nt. „Czy Polska mogła wygrać II wojnę światową?”.

 
   

19 marca

miało miejsce uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego budynku Instytutu Biotechnologii KUL. Gościem uroczystości był Wiceminister Krzysztof Hetman.

 
   

19-21 marca

odbyły się Dni Mózgu 5: „Mózg – niekończąca się opowieść”, piąta edycja popularno-naukowej konferencji organizowanej w ramach Światowego Tygodnia Mózgu (Brain Awareness Week). Organizatorzy: Studenckie Koło Neuronauk i Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL.

 
   

21 marca

Chór KUL wystąpił z koncertem w Bazylice Ojców Dominikanów w Lublinie w ramach cyklu koncertów Wielkopostne śpiewanie. W programie: Stabat Mater op. 138 J. Rheinbergera oraz utwory: A. Lottiego, G. Fauré, F. Mendelssohna-Bartholdy’ego.

Wykonawcy: Magdalena Frącek – sopran, Małgorzata Godlewska – mezzosopran, Chór KUL, Trio instrumentalne, Elżbieta Charlińska – organy, o. Sławomir Brzozecki OP – słowo. Dyrygent – Grzegorz Pecka.

 
 

Premiera w Teatrze Enigmatic KUL:

F. Dostojewski „Zbrodnia i kara”

Teatr Enigmatic to studencka grupa teatralna założona w 1980 r. na KUL-u. Twórcą i pomysłodawcą teatru był Andrzej Piwowarczyk (1954-2008). Od 2009 roku teatr kierowany jest przez Alicję Jachiewicz-Szmidt.
 
   

22 marca

Instytut Politologii KUL oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL i Fundacją Konrada Adenauera zorganizowali konferencję naukową pt. „Niemcy i Rosja wobec regionu Morza Czarnego: współpraca czy rywalizacja?”.

 
 

24 marca

Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL był gospodarzem uroczystości wręczenia Nagrody Polonijnej im. Ireny i Franciszka Skowyrów Towarzystwu Chrystusowemu dla Polonii Zagranicznej. Nagrodę odebrał ks. Tomasz Sielicki TChr Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego. Uroczystości towarzyszyła międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Emigracja polska wczoraj i dziś. Duszpasterstwo polonijne”.
 

24-25 marca

w ramach obchodów roku kapłańskiego w Kościele, Instytut Nauk Biblijnych KUL oraz Dzieło Biblijne zorganizowali Wiosenne Dni Biblijne poświęcone biblijnej koncepcji kapłaństwa pod hasłem: „Od Melchizedeka do Jezusa – Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie”.

 
 

25 marca

miało miejsce uroczyste wręczenie Prof. Michałowi Łesiowowi Księgi Pamiątkowej pt. „Z lubelskich badań nas Słowiańszczyzną Wschodnią”. Gospodarzem uroczystości był Instytut Filologii Słowiańskiej.