Koło Naukowe Studentów Muzykologii  rozpoczęło swoją działalność w maju 1967 roku.

Jest to organizacja skupiająca studentów i doktorantów Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Do jej głównych celów należą: budzenie zainteresowań muzykologicznych i muzycznych wśród studentów poprzez wymianę doświadczeń naukowych, rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami, promowanie naszego Instytutu Muzykologii, a także popularyzacja wiedzy muzykologicznej oraz przygotowywanie przyszłej kadry pracowników naukowych.

 
 
Autor: Magdalena Mikołajczak
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2018, godz. 17:18 - Magdalena Mikołajczak