Rada Doskonałości Naukowej po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 maja 2023 r. nadała Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie biologia medyczna.

Autor: Rafał Łopucki
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2023, godz. 15:20 - Magdalena Wojno