Zainteresowania Katedry Językoznawstwa Teoretycznego skupiają się na teoriach językowych, które próbują odpowiedzieć na pytanie, czym jest język i dlaczego języki mają takie właściwości jakie mają. Aparat teoretyczny dostępny w różnych teoriach językowych jest testowany w świetle szerokiego spektrum danych pochodzących z wielu języków, w szczególności z angielskiego i polskiego. Modelem teoretycznym, który jest testowany w największym stopniu jest Program Minimalistyczny, zaproponowany przez Chomsky’ego (1995, 2000 i następne), Model ten jest powszechnie wykorzystywany na świecie w badaniach nad językiem. Analizowane dane mają rzucić światło na to, czy mechanizmy zaproponowane w Programie Minimalistycznym mają charakter uniwersalny i jeśli zajdzie taka potrzeba, prowadzić do modyfikacji teorii. Prowadzone prace badawcze opierają się na analizie korpusów i na danych statystycznych. Analiza teorii językowych ma również mieć zastosowanie praktyczne; jednym z nich jest pomoc w anotacji korpusów. Innym zastosowaniem praktycznym jest dostarczenie wskazówek do tworzenia platform e-learningowych.

Autor: Wojciech Malec
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2020, godz. 02:20 - Wojciech Malec