KATEDRA HISTORII SZTUKI ŚREDNIOWIECZNEJ INOWOŻYTNEJ

 

Obecna Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej powstała w roku 2014 z połączenia Katedry Historii Sztuki Średniowiecznej, kierowanej do roku przez prof. Urszulę Mazurczak i Katedry Historii Sztuki Nowożytnej kierowanej przez dr hab. Irenę Rolską, prof. KUL.

 

Początki Katery Historii Sztuki Nowożytnej sięgają roku 1945. Do Lublina przybył wówczas wileński prof. Marian Morelowski i w trzecim trymestrze roku akademickiego 1944/1945 utworzył w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Katedrę Historii Sztuki. W tym samym roku zatrudniono mgr. Antoniego Maślińskiego, a wkrótce dr. hab. Piotra Bohdziewicza jako zastępcę profesora. Mimo iż nauczaniem objęto całość dziejów sztuki, specjalizacją Katedry  były od początku badania nad sztuką nowożytną. W roku 1949 kierownikiem Katedry został prof. Piotr Bohdziewicz, który pozostał na tym stanowisku aż do przejścia na emeryturę w roku 1966. W roku 1951 zmieniono nazwę Katedry (i Zakład) Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej.  Po roku 1951 zatrudniono przy katedrze asystentów: Annę Woroniecką (1952-1960), Marię Toth (1953-1961), Stanisława Michalczuka (1960-1967), Marię Babicką (1960-1968), Karola Majewskiego (1963-1968). W latach 1950-1965 zajęcia zlecone prowadzili: Maria Gonczarow, Henryk Gawarecki, Józef Żmigrodzki, Antoni Michalak, o. Grzegorz Gongoł, Jacek Woźniakowski, Anna Bocheńska, Stanisław Wiliński, Od roku 1968 kierownikiem Katedry został prof. Antoni Maśliński, który stanowisko piastował aż do przejścia na emeryturę w roku 1987, po czym jeszcze przez dwa lata pozostawał kuratorem Katedry.

 

 

W roku 1971 nastąpił podział Katedry na: Historii Średniowiecznej, Historii Nowożytnej i Nowoczesnej. Kierownikiem Katedry Średniowiecznej został  prof. Tadeusz Zagrodzki, a asystentkami mgr Urszula Mazurczak i mgr Jadwiga Kuczyńska. W roku 1993, nastąpił podział Katedry Średniowiecznej na Historii Sztuki Średniowiecznej Powszechnej kierowanej do roku 2014 przez prof. Urszulę Mazurczak i Katedrę Historii Sztuki Średniowiecznej Polskiej kierowanej przez prof. Jadwigę Kuczyńską (po przejściu na emeryturę w rok 2009, pracowała jeszcze do roku 2011). W tym okresie asystentami w Katedrach byli: Juliusz Gałkowski, Jowita Patyra, Małgorzata Żak, Andrzej Frejlich, Agnieszka Woś, Joanna Szczęsna, Małgorzata Kierczuk.

 

Początkowo w roku 1971 asystentami w Katedrze Historii Sztuki Nowożytnej byli: Jadwiga Kuczyńska (od roku 1968) i ks. Franciszek Mąkinia (od 1969). W Katedrze została również zatrudniona jako wykładowca Maria Piwocka (1972-1979). W latach 1978-1991 zatrudniono Romana Zwierzchowskiego. Drugim asystentem została Jadwiga Tabiś-Dawidowicz (1981-1995). Zajęcia zlecone prowadził w roku akademickim 1974/1975) prof. Jerzy Łoziński.

 

 

W roku 1988 w Katedrze Historii Sztuki Nowożytnej zatrudniony został prof. Jerzy Lileyko (kierownik Katedry w latach 1992-2004). W latach 1991-1993 zajęcia zlecone prowadził Waldemar Odorowski. W roku 1995 zostali przyjęci do Katedry dr Irena Rolska i ks. dr Jan Nieciecki (pracował do przejścia na emeryturę w roku 2013). Po przejściu na emeryturę prof. Jerzego Lileyki kuratorem Katedry została prof. Urszula Mazurczak (2004-2010). W roku 2004 do zespołu Katedry dołączył dr Krzysztof Gombin.

 

W roku 2010 kierownikiem Katedry Nowożytnej została dr hab. Irena Rolska, profesor uczelni. W roku 2012 zatrudniono w Katedrze dr. Krzysztofa Przylickiego.

W roku 2014 Katedrę Historii Sztuki Nowożytnej w wyniku konsolidacji połączono z Katedrą Sztuki Średniowiecznej. Powstała Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytne, której kierownikiem jest dr hab. Irena Rolska, prof. uczelni.

W roku 2016 do zespołu Katedry Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej przyjęta została dr hab. Dorota Kudelska, prof. uczelni, a w roku akademickim 2020/2021 dr hab. Agnieszka Bender.

 

Z inicjatywy prof. Antoniego Maślińskiego Katedra rozpoczęła wydawanie „Studiów nad sztuką renesansu i baroku” (ukazało się 14 tomów serii).

 

Autor: Krzysztof Przylicki
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2021, godz. 09:53 - Krzysztof Przylicki