Katedra Zarządzania Pracownikami w Organizacji na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II utworzona została w roku 2014, w wyniku reorganizacji Katedry Mikroekonomii i Zarządzania. Początki jej wywodzą się jednak z Katedry Zarządzania Organizacjami, utworzonej przez prof. Marka Lisieckiego, sprawującego funkcję pierwszego kierownika. Katedrę przemianowano później na Katedrę Mikroekonomii i Zarządzania, a następnie z niej wyłoniła się Katedra funkcjonująca pod obecną nazwą. Kierownikiem katedry została prof. dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska, która sprawowała tę funkcję do roku 2017.

 

 

 

prof. dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska

 

- doktor habilitowany nauk ekonomicznych, specjalistka z dziedziny zarządzania, w latach 1970-1990 pracowała w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, następnie w latach 1990-2009 w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2010-2011- w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu, od 2012 r w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W r. 1984/5 jako stypendystka Fulbrighta przebywała w Uniwersytecie Ann Arbor w USA. W r. 1989/90  brała udział w pracach nad nowym systemem finansowania badań i nad Ustawą o Komitecie Badań Naukowych. Od 1990 r. jest członkiem Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, przez dwie kadencje Zastępca Przewodniczącego Komitetu, aktualnie Przewodnicząca Sekcji Polityki Naukowej tego Komitetu.  Zajmuje się głownie zagadnieniami zarządzania, organizacji i finansowania oraz ewaluacji w nauce i szkolnictwie wyższym, jest autorką blisko 100 publikacji. 

 

 

 
 
 
Autor: Joanna Niewiadoma
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2019, godz. 18:21 - Joanna Niewiadoma