HISTORIA KOŁA EDYTORÓW KUL

 

Koło Edytorów KUL istnieje od 2002 r., założyli je studenci filologii polskiej, głównie specjalizacji edytorskiej, którzy zapragnęli w pełni wykorzystać daną im przez uczelnię możliwość rozwoju. Do roku akademickiego 2005/2006 jego opiekunem był mgr Łukasz Garbal. Członkowie Koła od początku redagowali i wydawali Biuletyn „Kwadratura Koła”, pismo o charakterze literacko-kulturalnym. Mgr Łukasz Garbal prowadził warsztaty komputerowe obejmujące szkolenie w dziedzinie obsługi prostych edytorów tekstu typu Microsoft Word. Organizowano spotkania o tematyce edytorskiej. Członkowie Koła brali czynny udział w inicjatywach ogólnouniwersyteckich, np.: podczas Targów Organizacji Studenckich (19 marca 2004) współprowadzili z Kołem Polonistów boks, przygotowywali komiks pt.: Jak powstaje gazeta. Na Dzień Otwartych Drzwi (20 marca 2004) zaplanowali jednodniowe warsztaty filologiczne pt. Napisz to sam... czyli kilka słów o pisaniu prac nie tylko magisterskich. W roku akademickim 2005/2006 opiekunem  Koła Edytorów został dr Wojciech Kruszewski, od listopada 2005 r. nastąpiła reorganizacja i nowy nabór członków Koła. Od 2009 roku Koło Edytorów KUL zaczęło wydawać kwartalnik „Koneser” – pismo kulturalno-naukowe.

 

Działalność w roku akademickim 2005/2006

Działalność w roku akademickim 2006/2007

Działalność w roku akademickim 2007/2008

Działalność w roku akademickim 2008/2009

• 4 marca 2008 – wybór nowego Zarządu Koła Edytorów. W skład Zarządu weszły następujące osoby: prezes Koła Katarzyna Baran, wiceprezes Agnieszka Goździejewska, skarbnik Marta Głowacka, sekretarz Monika Chadała

• 12 marca 2008 – spotkanie z Krzysztofem Rutkowskim, krytykiem literackim, pt. Pasaże, baśnie, przypowieści

• 28 marca 2008 – gala wręczenia nagród II edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Krótką Prozę Współczesną, organizowanego przez Koło Edytorów. Komisja profesorska obradująca 4 marca 2008 roku (w składzie: dr Monika Kulesza-Gierat, dr Dariusz Pachocki, dr Lech Giemza) nagrodziła spośród nadesłanych prac następujących młodych pisarzy:

Marcin Lipnicki, opowiadanie Śpiący – II miejsce, nagroda specjalna

wyróżnienia: Barbara Figiel, opowiadanie Oxford – historia światu nieznana; Jerzy Sawicki, opowiadanie Diamond & Rust; Maciej Topolski, opowiadanie Franciszek i ja

• 17 grudnia 2008 – uroczysta Wigilia Koła Naukowego KUL

• 16-17 stycznia 2009 – Warsztaty Koła Edytorów KUL w Kazimierzu Dolnym

• 28 marca 2009 – prezentacja KE i specjalizacji edytorskiej podczas Dnia Otwartych Drzwi na KUL 

• 27-28 marca 2009 – Warsztaty Edytorów KUL w Kazimierzu Dolnym. Gośćmi specjalnymi były: Ewa Rot oraz Ewa Łoś (kierownik Muzeum J. Czechowicza w Lublinie). Podczas konferencji zostały wręczone dyplomy dla Członków Honorowych Koła Edytorów, którymi zostali: Anna Kaszubowska, Żaneta Grzywacz, Łukasz Klimek oraz Tomasz Dziedzic

• 4-6 kwietnia 2009 – III Warsztaty Edytorskie Koła Edytorów KUL

W sobotę 5 kwietnia uczestnicy warsztatów wysłuchali wykładów, które ukazywały różne problemy związane z pracą edytora i wydawcy. Omawiane zagadnienia dotyczyły między innymi edytowania i wydawania dzieł trudnych (Arwa S. Czycza), pracy wydawcy i problemów pojawiających się przy wydawaniu książek, także naukowych. Bardzo ciekawy wykład na temat typologii pokazał nam, jak istotna dla znaczenia dzieła literackiego jest szata typograficzna książki. Oprócz wykładów odbyły się także warsztaty redakcyjne, w których uczestnicy wykorzystali swoje umiejętności edytorskie

• 29 kwietnia 2009 – spotkanie z pisarzem i publicystą Szczepanem Twardochem połączone z promocją nowej książki autora Zimne wybrzeża oraz innymi publikacjami Wydawnictwa Dolnośląskiego

• maj 2009 – pierwszy numer „Konesera”; zakończenie III edycji konkursu KE KUL na krótką prozę współczesną – konkurs nie został rozstrzygnięty

• 23 maja 2009 – wyjazd na 54. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie

• 13-15 listopada 2009 – VII Warsztaty Młodych Edytorów w Kazimierzu Dolnym. Referaty podczas konferencji wygłosili: prof. dr hab. Józef Franciszek Fert (KUL), prof. dr hab. Janusz Gruchała (UJ), Agnieszka Goździejewska, mgr Dorota Niedziałkowska, mgr Anna Koniuch, Katarzyna Płaszczyńska, Karina Graj i Aldona Pikul, Joanna Kwiecień, Artur Truszkowski, mgr Monika Wójcik, Małgorzata Harast, dr Wojciech Kruszewski; warsztaty typograficzne poprowadził mgr Robert Oleś

• 18-19 listopad 2009 – prezentacja KE podczas Dni Otwartych KUL JP II; atrakcje organizowane przez KE KUL: dyktando, zabawa z grafologią, zapoznanie z procesem wydawniczym

• 17 grudnia 2009 – Wigilia KE KUL

 

Działalność w roku akademickim 2009/2010

• listopad 2009 – wybór nowego Zarządu KE KUL; w skład Zarządu weszły: prezes Ewa Jaszczyk, wiceprezes Joanna Kwiecień, skarbnik Joanna Lis, sekretarz Emilia Mazur

• grudzień 2009 – wydanie drugiego numeru czasopisma „Koneser”, tym razem poświęcone kulturze popularnej

• 15 grudnia 2009 – uroczysta Wigilia KE KUL; bohaterowie spotkania: członkowie Koła, niezłomny dr Wojciech Kruszewski, duchem obecny i telefonicznie łączący się z nami dr Dariusz Pachocki

• 9-10 kwietnia 2010 – warsztaty edytorskie w Kazimierzu Dolnym o tytule Zawód edytor – przyszłość na wyciągnięcie ręki. Konferencję naukową poprowadziły Joanna Kwiecień oraz Joanna Lis

• 7 maja – spotkanie z pisarzami: Szczepanem Twardochem i Łukaszem Orbitowskim

• 13 maja 2010 – Oblicza typografii – wykłady otwarte Roberta Olesia oraz promocja książki Josta Hochuliego Detal w typografii

• 17 maja 2010 – I Lubelskie Dyktando Młodych zorganizowane w ramach Kulturaliów 2010. Tekst dyktanda przeczytał prof. dr hab. Józef Fert, a uroczystość poprowadziła Ewa Jaszczyk

 • 20-23 maja 2010 – 55. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Tematem przewodnim targów była postać F. Chopina, punktem wyprawy stał się również Teatr Narodowy, a w nim sztuka Księżniczka na opak wywrócona (główne role: M. Kożuchowska, P. Adamczyk), zwiedziliśmy także Muzeum Powstania Warszawskiego

• maj 2010 – dyktando w ramach Juwenaliów KUL

• 8 czerwca 2010 – uroczysta gala rozdania nagród w I Ogólnopolskim Konkursie Literackim KE KUL na krótką prozę. Komisja obradująca w składzie: dr Agnieszka Czechowicz, dr Lech Giemza, dr Wojciech Kruszewski wyróżniła następujące prace: Kapelusz - nagroda główna; wyróżnienia: 1. w kategorii literatura fantasy i SF: Ostatnia Japonka; 2. w kategorii literatura kryminalna i polityczna: Selbst has; 3. w kategorii literatura psychologiczna i obyczajowa: Wierszcze. Galę rozdania nagród poprowadziły Katarzyna Całuch oraz Monika Żabczak

 

Działalność w roku akademickim 2010/2011

• listopad 2010 – wybory nowego Zarządu KE KUL. W skład Zarządu weszły: prezes Jolanta Daraż, wiceprezes Monika Piech, skarbnik Ewa Nowak, sekretarz Emilia Mazur

• 10-11 grudnia 2010 – konferencja naukowa Koła Edytorów pt. Nowe technologie w edycji współczesnych tekstów literackich, która miała miejsce w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym. (galeria)

Pierwszego dnia konferencji referaty wygłosili: prof. dr hab. Józef Fert: Nad rękopisami Norwida; mgr Agata Ptak: Pamięć jako nośnik – o jednym utworze Anny Kamieńskiej; mgr Artur Truszkowski: Życie – snem Leśmiana rękopis w podróży. O historii jednego tekstu; mgr Dorota Niedziałkowska: „Słowa do napisu na zegarze słonecznym” Stanisława Czycza. V. Problemy edytorskie; mgr Katarzyna Baran: Ostatni wiersz Bronisława Ludwika Michalskiego – między autografem a pierwodrukiem; Agnieszka Pyczek: Publikacja wbrew woli autora. Materiały do dyskusji; Ewelina Bobrowska: W jaki sposób opracowanie graficzne podręczników szkolnych wpływa na jakość kształcenia; Piotr Laskowski: Adobe Photoshop – spektrum oddziaływania.

Drugiego dnia warsztaty edytorskie poprowadzili nasi goście: p. Adam Niezbecki (wydawnictwo KUL), który zaprezentował nam możliwości programu Adobe InDesign oraz p. Piotr Laskowski (student V-go roku Kulturoznawstwa blisko- i dalekowschodniego Uniwersytetu Jagiellońskiego), dzięki któremu zapoznaliśmy się ze spektrum oddziaływania programu Adobe Photoshop. Konferencję prowadziły: Jolanta Daraż i Monika Piech

• listopad 2010 – trzeci numer kwartalnika „Koneser” w pełni poświęcony kulturze i literaturze żydowskiej

• 15 grudnia – uroczysta Wigilia Koła Edytorów KUL (galeria)

• 20 stycznia 2011 – rozpisanie II Ogólnopolskiego Konkursu na krótką prozę KE KUL

marzec 2011 – czwarty numer „Konesera”, a w nim m.in. relacja z grudniowych warsztatów edytorskich, prezentacja Muzeum Czechowicza, wywiady z Bohdanem Sławińskim i Hubertem Czarnockim oraz kilka słów o literaturze, teatrze i spotkaniu z Szymonem Hołownią

18 marca 2011 – spotkanie z poetą – Sławomirem Płatkiem

1-3 kwietnia 2011 – VIII Warsztaty Młodych Edytorów w Rabce organizowane przez Koło Edytorów UJ; doktoranci z Katedry Tekstologii i Edytorstwa KUL, a zarazem członkowie honorowi naszego Koła, oraz członkowie zwyczajni  zaprezentowali następujące referaty: mgr Dorota Niedziałkowska: „Słowa do napisu na zegarze słonecznym” Stanisława Czycza. V. Problemy edytorskie; mgr Katarzyna Baran: Tekst oralny a kwestia edytorska; mgr Artur Truszkowski: Edward Stachura jako tłumacz literatury. Uwagi edytora; Jolanta Daraż: Pamiętniki Kazimierza Miernowskiego w perspektywie edytorskiej. Wybrane zagadnienia; Emilia Kaczmarek: Rękopisy Anny Kamieńskiej – notatniki z podróży rzymskiej

• 15 kwietnia 2011 – warsztaty z obsługi programu Adobe InDesign

• 16 kwietnia 2011 – udział w Polonistycznym Przedmaturalnym Repetytorium organizowanym przez Instytut Filologii Polskiej KUL; na naszym stoisku można było zobaczyć m.in. najnowsze książki poświęcone typografii oraz inne publikacje o tematyce edytorskiej; ponadto każdy mógł się dowiedzieć czegoś na temat studiów polonistycznych, a także zapoznać się z działalnością naszego Koła

• 14-15 maja 2011 – wyjazd na 56. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie i udział w Nocy Muzeów

• 17 maja 2011 – II Lubelskie Dyktando Młodych organizowane w ramach Kulturaliów; zwycięzcą został Łukasz Wawrzyszko (galeria)

• 25 maja 2011 – spotkanie z poetą i publicystą – Wojciechem Wenclem – organizowane w ramach Miasta Poezji; prowadzenie: mgr Artur Truszkowski (galeria)

• 9 czerwca 2011 – spotkanie z Coryllusem (Gabrielem Maciejowskim); prowadzenie: dr Agnieszka Czechowicz

 

 

Działalność w roku akademickim 2011/2012

• październik 2011 – publikacja tomiku opowiadań wyróżnionych w Ogólnopolskich konkursach literackich na krótką prozę organizowanych przez Koło Edytorów KUL; korekta: członkowie KE KUL, skład i łamanie: Joanna Kwiecień i Joanna Pikuła

• 21-23 października 2011 – udział w konferencji naukowej Wyzwania edytorstwa, tekstologii i współczesnego rynku książki organizowanej przez Koło Naukowe Edytorów Uniwersytetu Wrocławskiego; referaty wygłosili: mgr Katarzyna Baran, Ile dramatu w dramacie? O „Europie” Jerzego Brauna; mgr Artur Truszkowski, Wybrane aspekty redakcji pracy zbiorowej; Kinga Ostrowska, Słuchowisko – gatunek na wymarciu; Anita Wawrzyszczuk, Nośniki leksyki – słowniki elektroniczne

• listopad 2011 – piąty numer Konesera, a w nim: relacje z VIII Warsztatów Młodych Edytorów i Miasta Poezji, fragment pracy edytorskiej o tłumaczeniach Bronisława Ludwika Michalskiego, wywiad ze Zbyszkiem Masternakiem, polemika dotycząca literatury pytań i odpowiedzi, felieton o polonistach, artykuły poświęcone twórczości Tadeusza Różewicza, poezja, dramat, tłumaczenia oraz nowy dział Koneser poleca

• 18-19 listopada 2011 – konferencja naukowa w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym – 

Edycja tekstów literackich, specjalistycznych i materiałów ilustracyjnych. (galeria)

Referaty wygłosiły:

Kinga Ostrowska, Aspekt edytorski oryginalnego słuchowiska radiowego oraz mgr Katarzyna Baran, Ile dramatu w dramacie? O „Europie” Jerzego Brauna; w ramach konferencji odbyły się również następujące warsztaty: mgr Arkadiusz Makowski (DMK Studio) – Ilustracja w praktyce; dr Edward Gigilewicz (Encyklopedia Katolicka) – Redakcja tekstu encyklopedycznego; mgr Łukasz Klimek (Wydawnictwo Szkolne PWN) – Warsztat redaktora w pracy nad podręcznikiem szkolnym. Konferencję prowadziła Jolanta Daraż

• 23 listopada 2011 – wernisaż wystawy Mała typografia w Izbie Drukarstwa i spotkanie z autorem prac – Krzysztofem Jerominkiem, uczniem i współpracownikiem Leona Urbańskiego

• 1 grudnia 2011 – gala rozdania nagród w II Ogólnopolskim Konkursie na krótką prozę. (galeria)

Laureaci:
nagroda główna: Tadeusz Michrowski, praca bez tytułu; wyróżnienie w kategorii literatura kryminalna i polityczna: Wojciech Dutka za opowiadanie Pocztówka z Argentyny; literatura fantastyczna i science-fiction: Artur Żejmo za Planety zakochane, literatura obyczajowa i psychologiczna:  Dorota Nowakówna za fragment powieści zatytułowany Bartosz. Galę prowadziła Ewa Nowak – koordynatorka II edycji konkursu

 • 30 listopada 2011 – Walne Zebranie Koła i wybory nowego Zarządu KE KUL. Skład Zarządu: prezes Katarzyna Mazur, wiceprezes Urszula Jańczyk, skarbnik Maja Kardas, sekretarz Michał Rozmysł

• 12 grudnia 2011 – udział w Polonistycznym Repetytorium Przedmaturalnym 2011/2012 organizowanym przez Instytut Filologii Polskiej KUL

• 16 grudnia 2011 – uroczysta Wigilia Koła Edytorów KUL

• 25 stycznia 2012 – rozpisanie III Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Koła Edytorów KUL na krótką prozę

• marzec 2012 – wydanie Maszynisty Grota Stefana Grabińskiego (wstęp Paweł Komar, opracowanie Wojciech Kruszewski, korekta Urszula Jańczyk)

• 31 marca - 1 kwietnia 2012 – ogólnopolskie Warsztaty Młodych Edytorów w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym zorganizowane przez Koło Edytorów KUL oraz Katedrę Tekstologii i Edytorstwa KUL. Referaty wygłosili studenci i  doktoranci KUL, UJ, UŁ, UWr, UKSW, udział wzięli również pracownicy naukowi: prof. J. Gruchała (UJ), prof. J. Fert (KUL), prof. P. Müldner-Nieckowski (UKSW), dr K. Socha (UJ), dr M. Poradecki (UŁ), dr Ewa Rot-Buga (IBL), dr W. Kruszewski (KUL), dr D. Pachocki (KUL). KUL reprezentowali: mgr Katarzyna Baran, Emilia Szaruga, Rafał Czyżyk. Konferencję poprowadziła Katarzyna Mazur.

• 15 maja – III Lubelskie Dyktando Młodych organizowane wraz z Uczelnianym Samorządem Studentów KUL w ramach Kulturaliów 2012. W dyktandzie udział wzięło 176 osób, zwycięzcą został Łukasz Wawrzyszko. Tekst dyktanda napisała dr Jolanta Klimek.

• 17 maja – spotkanie autorskie z Renatą Lis autorką "Ręki Flauberta". Spotkanie poprowadził dr Wojciech Kruszewski.

• 25 maja – spotkanie poświęcone życiu i twórczości Zdzisława Stroińskiego oraz promocji książki "Chmura. Portret poety" (Norbertinum, Lublin 2011), które zostało zorganizowane przy współpracy Katedry Tekstologii i Edytorstwa, Koła Edytorów KUL oraz wydawnictwa Norbertinum. Gośćmi specjalnymi byli prof. dr hab. Jerzy Święch oraz Hanna Zofia Etemadi, autorka wyświetlonego podczas spotkania filmu "Ślady – Leon Zdzisław Stroiński".

• 30.05-1.06.2012 - warsztaty grafologiczne poprowadzone przez pana Tomasza Szewczyka - grafologa z Wrocławia.

• 9 listopada - spotkanie z pisarzami: Łukaszem Orbitowskim, Szczepanem Twardochem, Witem Szostakiem w kawiarni "Między słowami", które poprowadził dr Wojciech Kruszewski

• 7-8 grudnia - warsztaty edytorskie w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym pt. "Robimy okładkę". Pierwszego dnia zajęcia poprowadzili: Jolanta Daraż Wprowadzenie do programu InDesign oraz dr hab. Krzysztof Rumowski (Zakład Grafiki Projektowej i Serigrafii Wydziału Artystycznego UMCS)
Okładka książkowa – pomiędzy ideą twórczą, a technologiąDrugiego dnia warsztaty o tworzeniu okładki w programie InDesign poprowadził pan Adam Niezbecki (Wydawnictwo KUL).

• 17 grudnia - Walne Zebranie Koła i wybory nowego Zarządu KE KUL. Skład Zarządu: prezes Monika Stasieczek, wiceprezes Anna Radziszewska, skarbnik Adriana Flis, sekretarz Antoni Domań

• 17 stycznia 2013 r. odbyła się konferencja pt. „Pisarze(?) Zapomniani”. Została ona zorganizowana staraniem Lubelskiego Oddziału Studentów dla Rzeczypospolitej oraz Koła Edytorów KUL. Gośćmi byli Szczepan Twardoch i Jakub Lubelski.

• 21 marca - odbyło się spotkanie wielkanocne członków Koła

 

Działalność w roku akademickim 2018/2019

 

  • 22 października 2019 r. - pierwsze spotkanie Koła, na którym został wybrany nowy zarząd. W skład zarządu weszły: prezes Ewelina Dubicka, wiceprezes Zofia Pawluk, skarbnik Angelika Młynarz

  • 5 listopada 2019 r. - IX Ogólnopolskie Dyktando Młodych. W konkursie wzięło udział ok. 200 osób ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz osób do 26 roku życia. W pilnowaniu uczestników i sprawdzaniu prac pomogli członkowie Koła Naukowego Polonistów Studentów KUL.
  • 12 grudnia 2019 r. - pomoc w organizacja opłatka Instytutu Filologii Polskiej KUL
  • 14 grudnia 2019 r. - spotkanie opłatkowe Edytorstwa
  • 29-31 marca 2020 r. - XVI Warsztaty Młodych Edytorów w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym. Referaty wygłosili:

Katarzyna Świdnicka - Problemy edycji notatnika Józefa Łobodowskiego

Michał Nowakowski - Problemy przy edycji tekstów staropolskich na przykładzie "Hymenaeusa abo wiersza godowego..." Pawła Mankiewicza

Dorota Niedziałkowska (PMM, KUL) - Cenzura w "485 dniach na Majdanku" Jerzego Kwiatkowskiego

Aleksandra Liszka - Ingerencja cenzury czy autocenzura? O cenzurze w noweli "Z pamiętnika" Władysława Stanisława Reymonta

Autor: Tomasz Dziedzic, Agata Ptak
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2020, godz. 03:32 - Ewelina Dubicka