skp_logo

 

Cele Koła:

  • pobudzanie zainteresowań naukowych studentów,

 

  • wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej,

 

  • umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych,

 

  • rozwijanie innych form aktywności naukowej studentów poszerzających ich zainteresowania związane z programem naukowo-dydaktycznym Kierunku Zarządzanie

 

  • rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi,

 

  • integracja środowiska studenckiego i naukowego.
Autor: Karolina Gierczak
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2017, godz. 21:18 - Karolina Gierczak