skp_logo

 

 

Studenckie Koło Przedsiębiorczości KUL skupia w swoich szeregach studentów różnych lat studiów. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom studentów oraz chcąc rozwinąć ich umiejętności. Koło dąży do konfrontacji posiadanej i rozwijanej wiedzy teoretycznej z praktyką.

 

 

Cele Koła:

 

  • pobudzanie zainteresowań naukowych studentów,
  • wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej,

 

  • umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych,

 

  • rozwijanie innych form aktywności naukowej studentów poszerzających ich zainteresowania związane z programem naukowo-dydaktycznym Kierunku Zarządzanie

 

  • rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi,

 

  • integracja środowiska studenckiego i naukowego.
Autor: Karolina Gierczak
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2020, godz. 09:37 - Weronika Sarnecka