Początki Koła Naukowego Slawistów związane są z powstaniem Sekcji Filologii Słowiańskiej w 1995 roku. Koło rozpoczęło wówczas swoją działalność pod kierunkiem wybitnego Slawisty śp. Prof. Ryszarda Łużnego. Główna ideą, która przyświecała członkom Koła, była chęć odnalezienia tego, co łączy kulturę Wschodnich Słowian z kulturą polską, próba zrozumienia wspólnej historii, a także szerzenie wiedzy na temat kultur naszych wschodnich sąsiadów.

 

Główne działania Koła Naukowego Slawistów to organizacja: 

  • spotkań z prezentacją odczytów naukowych i popularnonaukowych
  • spotkań filmowych i literackich
  • objazdów naukowych
  • spotkań opłatkowych z udziałem pracowników, współpracowników i studentów IFS
  • konferencji dla młodych naukowców a także pomoc w organizacji konferencji naukowych, odbywających się w Instytucie Filologii Słowiańskiej KUL
Autor: Dagna Bagińska
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2018, godz. 23:34 - Andrij Saweneć