neon_kultowe_studia-strony Projekt „KULtowe Studia” realizowany jest przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 roku w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.

 

Projekt zakłada szereg działań adaptacyjnych, informacyjnych a także szkoleń, konsultacji merytorycznych czy też opinii dokumentów i aktów dotyczących szeroko rozumianego życia studenckiego.

W ramach działań adaptacyjnych zaplanowano:

 • Przygotowanie i przeprowadzenie gry terenowej mającej na celu zapoznanie nowoprzyjętych studentów z infrastrukturą uniwersytetu oraz jednostkami i agendami istotnymi dla funkcjonowania studenta w społeczności akademickiej
 • Przeprowadzenie warsztatów umożliwiających studentom zapoznanie się z formami i rodzajami działalności kół naukowych i organizacji studenckich.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie targów organizacji studenckich.
 • Przygotowanie projektu przestrzeni integracji dla studentów.

 

W ramach działań informacyjnych przewidziano:

 • Przygotowanie i opublikowanie 5 infografik dotyczących praw studenta i regulacji prawnych powszechnie i wewnętrznie obowiązujących, a które dotyczą studentów i procesu kształcenia.
 • Przygotowanie i opublikowanie 5 artykułów poruszających kwestie studenckie tj. zapobieganie i przeciwdziałanie plagiatom, przygotowywanie plac dyplomowych, inne działania strażnicze.

 

Zaplanowano przeprowadzenie i zrealizowanie:

 • 10 szkoleń skierowanych do studentów i dotyczących życia akademickiego;
 • 10 konsultacji z przedstawicielami kół naukowych i organizacji studenckich;
 • 10 opinii odnoszących się do dokumentów i aktów prawnych związanych z tokiem studiów;
 • 3 spotkań otwartych;

 

W ramach upowszechniania wiedzy zaplanowano przygotowanie:

 • Publikacji poświęconej prawu autorskiemu, prawom pokrewnym.
 • Publikacji poświęconej odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów.
 • Publikacji poświęconej wsparciu studentów z zagranicy.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 roku w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego"
 
logo_ministerstwo_poziom_pl
 
Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2023, godz. 21:17 - Grzegorz Tutak