SAVOIR-VIVRE NA UCZELNI

W życiu akademickim, oprócz zdobywania wiedzy i umiejętności, istnieje pewien subtelny, ale istotny element, który może znacząco wpłynąć na nasz rozwój osobisty i sukces zawodowy - jest to savoir-vivre akademicki. Sztuka ta obejmuje szereg zasad i norm, których przestrzeganie może uczynić naszą uczelnię bardziej przyjemną i owocną przestrzenią edukacyjną.

2023-11-27 Czytaj dalej...

Wsparcie studentów z niepełnosprawnościami – U NAS MOŻESZ BYĆ PEŁNOSPRAWNYM STUDENTEM

konferencja_natures_of_service_veterans-_civilian_-_military_cooperation_7 Wspieranie studentów z niepełnosprawnościami na uczelni stanowi nie tylko kwestię równości i inkluzji, lecz także istotny element budowania otwartego, przyjaznego środowiska edukacyjnego. Każdy student, niezależnie od swoich indywidualnych potrzeb i wyzwań związanych z niepełnosprawnością, zasługuje na równy dostęp do edukacji oraz wsparcie umożliwiające mu pełne uczestnictwo w życiu akademickim. W dzisiejszych czasach, kiedy dążymy do stworzenia społeczeństwa opartego na zasadach równości, konieczne jest zrozumienie i aktywne działanie na rzecz eliminacji barier, zarówno fizycznych, jak i społecznych, z jakimi stykają się studenci z niepełnosprawnościami.

2023-11-27 Czytaj dalej...

Wsparcie psychologiczne – czym jest i dlaczego warto z niego skorzystać…

konferencja_natures_of_service_veterans-_civilian_-_military_cooperation_7 Wsparcie psychologiczne to forma pomocy i interwencji mająca na celu poprawę zdrowia psychicznego, radzenie sobie z trudnościami życiowymi oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Jest to proces, w którym profesjonalista, taki jak psycholog, terapeuta czy doradca, wspiera osobę w zrozumieniu i przekształceniu trudności emocjonalnych, interpersonalnych lub życiowych.

2023-10-19 Czytaj dalej...

Ewaluacja zajęć dydaktycznych – przykry obowiązek czy realny wpływ na jakość kształcenia

konferencja_natures_of_service_veterans-_civilian_-_military_cooperation_7 Ewaluacja zajęć dydaktycznych to proces oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem. Obowiązek przeprowadzenia ewaluacji zajęć wynika z zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (art. 128 ust. 4).

2023-11-27 Czytaj dalej...

Opiekun roku – relikt przeszłości czy potrzeba rzeczywistości?

konferencja_natures_of_service_veterans-_civilian_-_military_cooperation_7 Na studia przychodzą ludzie, którzy wybrali konkretne kierunki studiów, planują swoją przyszłość zawodową i społeczną, często zmienili miejsce zamieszkania. Ludzie, którzy zaczynają swoje dorosłe życie, niejednokrotnie z dala od rodziców, wchodzą w rzeczywistość akademicką i na swojej drodze jako jedną z pierwszych osób spotykają opiekuna roku. W szkole podstawowej ani w średniej nikogo takiego nie było, po co więc opiekun na studiach?

2023-11-27 Czytaj dalej...