Głównym celem projektu „Dziennikarz na stażu – Wysokiej Jakości Staże dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna KUL” jest podniesienie do VIII.2019 r. oczekiwanych przez pracodawców kompetencji i umiejętności praktycznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 78 studentów/tek biernych zawodowo (48kobiet/31mężczyzn) III roku I stopnia, II roku II stopnia kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna KUL dzięki stażom wysokiej jakości. 

 

Czas trwania projektu: 01.04.2018 r. - 31.08.2019 r.

 

Budżet projektu: 1 032 127,50 PLN, w tym 1 001 163,67 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

 

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

  1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 78 osób, w tym 48 kobiet i 30 mężczyzn.
  2. Liczba studentów, którzy zdobyli doświadczenie zawodowe dzięki stażom krajowym – 78 osób, w tym 48 kobiet i 30 mężczyzn.
  3. Odsetek studentów, którzy w skutek udziału w stażu znalazło/podjęło zatrudnienie lub kontynuuje naukę - 30%
  4. Liczba studentów, którzy ukończyli staże – 78 osób, w tym 48 kobiet i 30 mężczyzn

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

 

GRUPĘ DOCELOWĄ projektu stanowi 78 biernych zawodowo studentów/tek (48 kobiet/30 mężczyzn) studiów stacjonarnych kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna KUL, w tym:

- 37 studentów/tek (23 kobiet/14 mężczyzn) III roku I stopnia,

- 41 studentów/tek (25 kobiet/16 mężczyzn) II roku II stopnia

 

 ZADANIA

 

Do realizacji założonego celu projektu posłuży następujące zadanie:

Zadanie 1. WYSOKIEJ JAKOŚCI STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KUL (04.2018-08.2019, 78 16-tygodniowych staży w wymiarze 480h)

 

Celem zadania jest rozwój praktycznego kształcenia studentów/tek, którzy podczas staży będą wykonywać zadania związane bezpośrednio z nabytymi w trakcie studiów wiedzą/umiejętnościami.

 

POWYŻSZE DZIAŁANIA ZOSTANĄ ZREALIZOWANE W TRAKCIE LAT AKADEMICKICH 2017/2018 i 2018/19

 

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

 

logo_power_kolor1

Autor: Edyta Kołtun
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2019, godz. 09:47 - Joanna Jaros