Grupa edukacyjno-dyskusyjna to inicjatywa mająca na celu wymianę informacji, wspólne analizy, kształtowanie postaw i poglądów oraz poznawanie narzędzi służących do samodzielnego oceniania rzeczywistości, szczególnie ekonomiczno-gospodarczej ale i nie tylko.
Tematy spotkań są z góry zaplanowane, dyskusja ma postać wymiany pogladów. W każdym spotkaniu uczestniczą zaproszeni przedstawiciele grona naukowego.


Nazwa:
 Sekcja dyskusyjna

Lokalizacja: Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Częstotliwość: Co najmniej raz na 14 dni
Charakter: Niezobowiązujące spotkania
Zadania: Zależą tylko od nas... , sami ustalamy
Cele :
-zdobywanie nowej wiedzy
-wyrabianie zdolności do samodzielnego myślenia, oceniania, analizowania
-filtrowanie emocji, dostrzeganie faktów
-kształtowanie umiejętności wypowiedzi i słuchania
-ocenianie i opiniowanie rzeczywistości
Zakres tematyczny: brak, (mimo to, tematy najczęściej oscylują w okół ekonomii i gospodarki)
Zasady: Liczba dostępnych miejsc: nieograniczona. Nie mówimy jednocześnie, każdy ma takie samo prawo głosu.
Tematy przykładowe, omawiane dotychczas:
-System emerytalny, zasady funkcjonowania, jego niewydolności oraz nadchodzący niż demograficzny
-Deficyt budżetowy, struktura i zagrożenia z nim związane.
-"Intelektualne złoto", jakie znaczenie ma wartość intelektualna i jak ją chronić
-"Piractwo w sieci"- Czym jest i kto się go dopuszcza, wpływ na gospodarkę, straty i korzyści.


Zapraszamy do dyskusji.
Kontakt: knse.kul.lublin@gmail.com
Autor: Jakub Paruch
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2011, godz. 21:22 - Anna Mizak