XXII Tydzień Ekonomiczny


Termin: 26 - 31 marca 2012r.

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Dzień 1 (poniedziałek) - 26 marca 2012r.

 • 10.00 - 12.30

Spotkanie w formie wykładów o tematyce wprowadzającej w problematykę strefy euro

 • dr Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin, członek Komisji Ekonomii i Zarządzania Oddziału PAN w Lublinie
 • Andrzej Klesyk - Prezes Zarządu PZU SA 
 • Ilona Skibińska - Fabrowska - Dyrektor Okręgowego Oddziału NBP Lublin

Temat wystąpienia: Z historii euro

Sala: Aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

 

 • 15.00 - 20.00

Szkolenie: Własna firma - to możliwe!

Prowadzący: dr Marzena Wrona

Sala: GG-36

 

Dzień 2 (wtorek) - 27 marca 2012r.

 • 8.20 - 10.00

Warsztat dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Profil studenta ekonomii. Czy to kierunek dla mnie?

Prowadzący: Katarzyna Polak, Justyna Filipiuk, Katarzyna Jędrych-Członkowie KNSE KUL

Sala: Aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

 

 • 11.00

Wykład: Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa europejskiego systemu bankowego

Prowadzący: prof. dr hab. Małgorzaty Zaleskiej, Członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego,Członek Economic and Financial Committee (EFC) przy Radzie UE, Członek International Relations Committee (IRC) przy EBC, Wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości

Sala: Aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

 

Wystąpienie dr Mariana Cichosza - Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli

Temat: Rola i zadania NIK w obszarze działań antykorupcyjnych

Sala: Aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

 

 • 18.00 - 20.00

Szkolenie: Trading i strategia inwestora indywidualnego

Prowadzący: Grzegorz Kądziela -  Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Sala: C-919

 

Dzień 3 (środa) -  28 marca 2012r.

 • 9.00 - 11.30

Szkolenie: CV, na jakie czekają pracodawcy

Prowadzący: Mateusz Prucnal-Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Sala: Aula. im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

 

 • 10.00 - 13.30

Warsztat gry Cashflow

Sala: Aula im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

 • 14.00 - 17.00

Szkolenie: Budowanie marki własnej osoby na rynku pracy

Prowadzący: Piotr Nizioł-Dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Lublinie

Sala: Aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

 

 • 18.00 - 20.00

Szkolenie: Analiza rynków finansowych

Prowadzący: Robert Wolanin-Dyrektor Domu Maklerskiego IDM S.A.

Sala: C-611

 

Dzień 4 (czwartek) - 29 marca 2012 r.

Konferencja naukowa  XXII Tygodnia Ekonomicznego:

 

,, Strefa euro – co dalej?”

10.30 - 12.45 część I

 

10.45 prof. dr hab. Zyta Gilowska

11.15 prof. dr hab. Jolanta Zombirt

Temat: Ocena działań ratunkowych dla strefy euro

11.45 prof. dr hab.Katarzyna Żukrowska

Temat: Kryzys strefy euro jako punkt zwrotny w Europie

12.15 dr Magdalena Kąkol

Temat: Przyczyny i skutki zróżnicowania konkurencyjności w strefie euro

 

12.45 - 13.15 Przerwa kawowa

 

13.15 - 16.15 część II

 

13.15 prof. dr hab. Tomasz Gruszecki

Temat: Konstrukcyjne wady euro jako wspólnej waluty

13.45 prof dr hab. Zbigniew Zaleski

14.15 Witold Grostal-Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w Instytucie Ekonomicznym NBP

Temat: Polska na drodze do euro

 

14.45 Dyskusja i pytania publiczności

15.45 Zakończenie konferencji: prof. dr hab. Marian Żukowski

 

Miejsce konferencji: Aula im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

 • 10.20-13.15 Konkurs wiedzy z zakresu strefy euro

 

Dzień 5 (piątek) - 30 marca 2012r.

 • 8.20 - 10.00

Wykład: Elementy systemu międzynarodowych regulacji światowego rynku finansowego

Prowadzący: prof. dr hab. Kazimierz Albin Kłosiński

Sala: C - 605

 • 9.00 - 10.45

Warsztat dla licealistów: Uczeń vs PIT

Prowadzący: Anna Zięba-Wiceprezes KNSE KUL

Sala: C-318

 

Dzień 6 (sobota) - 31 marca 2012r.

 • 9.00 - 11.45

Szkolenia: Techniki zarządzania czasem

Prowadzący: Paweł Woźniak-Członek KNSE KUL

Sala: C-403

 • 12.00

Szkolenie: Tajniki rozmowy kwalifikacyjnej

Prowadzący: Agata Jakuszko-Firma CHoiCE

Sala: C-403

 


 

 

 

 

Autor: Anna Zięba
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2012, godz. 21:27 - Anna Mizak