Co oferujemy?

 

  • Nowoczesny i wszechstronny model kształcenia polonistycznego, zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym.
  • Życzliwą atmosferę zajęć, sprzyjającą otwartej dyskusji, zadawaniu pytań, wyrażaniu wątpliwości, twórczemu namysłowi.
  • Oglądanie i omawianie ze studentami ich pierwszych w życiu samodzielnie przeprowadzonych lekcji.
  • Obserwacje zajęć w ciekawych szkołach (integracyjnych, o bardzo wysokim poziomie nauczania lub z uczniami trudnymi).
  • Wsparcie w planowaniu, organizowaniu i ocenianiu własnego rozwoju zawodowego.
  • Rozwijanie umiejętności i kompetencji potrzebnych do ukierunkowania i wspierania uczniów, wywoływania i podtrzymywania wśród nich pozytywnej motywacji do rozwoju.
  • Rozwijanie kompetencji w zakresie ustalania przyczyn niepowodzeń szkolnych, rozpoznawania typowych zaburzeń rozwoju, udzielaniu pomocy lub kierowaniu po jej odpowiednią formę.
  • Nabywanie sprawności w zakresie posługiwania się technologiami informacyjnymi.

 

 Zapraszamy do zapoznania się z plakatem specjalizacji nauczycielskiej,
realizowanej w Instytucie Filologii Polskiej KUL

 files/1507/kul_plakat_2017_specjalizacja_2_2.pdf

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2017, godz. 22:20 - Magdalena Marzec-Jóźwicka