Poniżej przedstawiamy oferty stypendialne wynikające z uniwersyteckich porozumień o współpracy oraz informacje (po wybraniu konkretnej uczelni) na temat ogólnych warunków wymiany oraz osoby kontaktowej w Dziale Współpracy z Zagranicą. Kwalifikacja na wyjazdy zagraniczne odbywa się w drodze konkursu.