Szanowni P.T. Uczestnicy konferencji,

 

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. W ramach opłaty konferencyjnej każdy zarejestrowany uczestnik konferencji otrzyma materiały konferencyjne, skorzysta z obiadów w mensie akademickiej KUL, weźmie udział w uroczystym bankiecie w dniu rozpoczęcia konferencji oraz zwiedzaniu miasta w dniu 20 listopada.

 

Opłaty za uczestnictwo w konferencji winny być uiszczane do 7 listopada 2011 r. przelewem bankowym na konto:


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Bank PeKaO SA III O/Lublin

59124023821111000039262147

 

z dopiskiem: I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, imię i nazwisko uczestnika konferencji.

 

Dla sporządzenia faktury VAT prosimy wysłać na adres rd@kul.pl wypełniony i podpisany (skan) formularz.

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2011, godz. 23:48 - Anna Starościc