RADA DOKTORANTÓW
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Collegium Joannis Pauli II, C-453
e-mail: RadaDoktorantow@kul.pl

www.kul.pl/doktoranci

https://www.facebook.com/RdKUL/

 

 

 

Przewodnicząca Rady Doktorantów:

mgr Ilona Gumińska-Sagan

ilonka00@kul.pl

 

Prezes Zarządu Rady Doktorantów:

mgr Kamil Mania

kamilmania@kul.pl

 

Z-ca Prezesa Zarządu Rady Doktorantów:

vacat

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2018, godz. 16:04 - Krzysztof Szlanta