Szanowni Państwo,

Drodzy Studenci niderlandystyki,

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku akademickim 2020/21 studenci i pracownicy wracają na uczelnię. Jak ten powrót będzie się odbywał, zobaczymy. Wszystko zależne jest od dynamicznej i zmiennej sytuacji epidemiologicznej i przepisów.

 

Poniżej umieszczamy informację dotyczącą trybu obowiązującego dla poszczególnych przedmiotów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21. Uczulam Państwa Studentów 1 roku BA, że zajęcia stacjonarne PNJN mogą zostać zmienione na zdalne w chwili zmiany przepisów.

 

W niedługim czasie zostanie umieszczony plan zajęć. Jest on tymczasowy ze względu na trwającą rekrutację, która zakończy się 4 października (przesunięcie terminów matur i obrony prac licencjackich).

 

(Zachęcamy Studentów 3BA do zapisywania się na studia magisterskie, które będą kontynuowane, jeśli utworzy się grupa z odpowiednią ilością kandydatów!)

 

W związku z tym po tym terminie plan może zostać zmieniony. Proszę zaglądać na stronę kierunku, w zakładce Aktualności będziemy umieszczać najświeższe informacje.

 

Bardzo ważna informacja:

Zdalne uczenie się i nauczanie wymaga od nas wszystkich dyscypliny, aby jakość kształcenia pozostawała na jak najwyższym poziomie. Zachęcam do zapoznania się z opisem przedmiotów (po aktualizacji na początku października). Praca na zajęciach kontaktowych z nauczycielem wskazuje Państwu, w jakim kierunku należy zmierzać, natomiast praca własna, która na tym poziomie kształcenia jest warunkiem sine qua non, owocuje stałym osobistym pogłębianiem znajomości języka niderlandzkiego, kultury i literatury.

 

Dr Agnieszka Flor-Górecka

Koordynator kierunku

  

 

BA1 PNJN – gramatyka (ćwiczenia) stacjonarny
BA1 PNJN – pisanie (ćwiczenia) stacjonarny
BA1 PNJN - konwersacja i wymowa (ćwiczenia) stacjonarny
BA1 PNJN - Słownictwo (ćwiczenia) stacjonarny
BA1 Wstęp do literaturoznawstwa (wykład) zdalny
BA1 Wstęp do kulturoznawstwa (konwersatorium) zdalny
BA1 Wstęp do językoznawstwa (wykład) zdalny

 

***

 

BA2 Socjolingwistyka (konwersatorium) zdalny
BA2 Gramatyka języka niderlandzkiego (wykład) zdalny
BA2 PNJN - Ćwiczenia ze słuchu (ćwiczenia) zdalny
BA2 PNJN - Gramatyka (ćwiczenia) zdalny
BA2 PNJN - Pisanie (ćwiczenia) zdalny
BA2 PNJN - Konwersacja (ćwiczenia) zdalny
BA2 Tradycja klasyczna w Niderlandach (konwersatorium) zdalny
BA2 Historia literatury niderlandzkiej od 1880 rokuHi (wykład) zdalny
BA2 Historia dawnej literatury niderlandzkiej (konwersatorium) zdalny
BA2 Historia Niderlandów (wykład) zdalny

 

***

 

BA3 Gramatyka języka niderlandzkiego (wykład) zdalny
BA3 Seminarium językoznawcze zdalny
BA3 PNJN - Ćwiczenia ze słuchu (ćwiczenia) zdalny
BA3 PNJN - Stylistyka (ćwiczenia) zdalny
BA3 PNJN - Pisanie (ćwiczenia) zdalny
BA3 PNJN - Konwersacja (ćwiczenia) zdalny
BA3 Frazeologia (konwersatorium) zdalny
BA3 Translatoryka niderlandzko-polska (ćwiczenia) zdalny
BA3 Historia literatury niderlandzkiej do 1880 roku (wykład) zdalny
BA3 Seminarium kulturoznawcze zdalny

 

***

 

MA1 PNJN – Stylistyka niderlandzka (ćwiczenia) zdalny
MA1 PNJN – Translatoryka niderlandzko-polska (ćwiczenia) zdalny
MA1 PNJN – Konwersacja niderlandzka (ćwiczenia) zdalny
MA1 PNJN – Język niderlandzkiego biznesu (ćwiczenia) zdalny
MA1 PNJN – Tłumaczenie tekstów specjalistycznych (ćwiczenia) zdalny
MA1 Frazeologia (konwersatorium) zdalny
MA1 Analiza tłumaczenia tekstów literackich (konwersatorium) zdalny
MA(2+1) Literaturoznawstwo niderlandzkie (wykład) zdalny
MA(2+1) Seminarium literaturoznawcze zdalny
MA(2+1) Kulturoznawstwo (wykład) zdalny
MA(2+1) Seminarium językoznawcze zdalny
MA(2+1) Językoznawstwo niderlandzkie (wykład) zdalny

 

***

 

MA2 Kulturoznawstwo (wykład) zdalny
MA2 Seminarium Językoznawcze  zdalny
MA2 Historia języka niderlandzkiego w dokumentach (konwersatorium) zdalny
MA2 Język polski dla tłumaczy (konwersatorium) zdalny
MA2 Językoznawstwo niderlandzkie (wykład) zdalny
MA2 Literaturoznawstwo niderlandzkie (wykład) zdalny
MA2 Seminarium literaturoznawcze zdalny
MA2 Kultura biznesowa niderlandzka (konwersatorium) zdalny
MA2 Niderlandzka literatura młodzieżowa (konwersatorium) zdalny
MA2 PNJN - Komunikacja niderlandzka w miejscu pracy (ćwiczenia) zdalny

 

Autor: Damian Olszewski
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2020, godz. 09:09 - Damian Olszewski