PIELĘGNIARSTWO - studia stacjonarne I stopnia

profil absolwenta i zasady rekrutacji

karty przedmiotów

plan studiów, plan studiów L

rozkład zajęć, rozkład zajęć L

 

Cykl kształcenia od roku akademickiego 2021/2022:

 

Cykl kształcenia od roku akademickiego 2020/2021:

 

Cykl kształcenia od roku akademickiego 2019/2020:

 

PIELĘGNIARSTWO - studia stacjonarne II stopnia

profil absolwenta i zasady rekrutacji

karty przedmiotów

plan studiów

rozkład zajęć

 

Cykl kształcenia od roku akademickiego 2021/2022:

 

Cykl kształcenia od roku akademickiego 2020/2021:

 

PIELĘGNIARSTWO - studia niestacjonarne II stopnia

profil absolwenta i zasady rekrutacji

plan studiów

rozkład zajęć

 

Cykl kształcenia od roku akademickiego 2021/2022:

 

Cykl kształcenia od roku akademickiego 2020/2021:

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2021, godz. 14:53 - Ewa Pajdowska