W dniu 25 stycznia gościliśmy na naszym uniwersytecie profesora Antony'ego Polonsky'ego, amerykańskiego historyka i redaktora naczelnego rocznika "Polin. Studies in Polish Jewry". W wydarzeniu tym wzięli udział członkowie Koła Polonistów Studentów KUL. O godzinie 11:00 profesor wygłosił wykład dotyczący historii Żydów w Polsce i Rosji.

 

Kolejnym, równie ważnym wydarzeniem tego dnia była prezentacja 28. tomu czasopisma "Polin", która odbyła się o godzinie 14:00 w sali CN-208.

 

O 15:30 natomiast miała miejsce sesja naukowa poświęcona pamięci profesora Władysława Panasa. Wśród autorów referatów znaleźli się naukowcy naszego uniwersytetu: dr Monika Szabłowska-Zaremba oraz dr Ireneusz Piekarski. Zaproszeni zostali również: p. Piotr Matywiecki, poeta, krytyk literacki i eseista, a także p. Tomasz Pietrasiewicz z Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN". Spotkanie dotyczyło dyskusji na temat kultury żydowskiej i badań naukowych dokonanych przez profesora Panasa.

 

Ostatnim, równie ważnym, punktem programu była projekcja filmu "Zamach pióra" Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk.

 

Autor: Adam Wodyk
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2016, godz. 18:15 - Katarzyna Zając