Na podstawie Zarządzenia Nr ROP-0101-206/22 Rektora KUL z dniem 1 października 2022 r. został powołany Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych, w skład którego wchodzą:

  • Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
  • Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2022, godz. 13:36 - Leszek Wojtowicz