STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KUL

KIEROWNIK

 mgr PIOTR OLEJARNIK

 

Z-CA KIEROWNIKA: mgr Arkadiusz Czarnecki

 

 

Starsi wykładowcy:

mgr Arkadiusz Czarnecki

 

mgr Jarosław Dobosz

 

dr Joanna Kubińska

 

mgr Piotr Olejarnik

 

mgr Wojciech Paszek

 

mgr Iwona Szyłejko

 

Instruktorzy:

 

mgr Adam Piwiński

 

mgr Agnieszka Gruczek

 

mgr Anna Zarańska (urlop macierzyński)

Instruktorzy/trenerzy zatrudnieni w ramach umowy cywilno-prawnej:

mgr Łukasz Harbuz

 

mgr Łukasz Kamiński

 

mgr Iwona Ludjan (WZNoS Stalowa Wola)

 

Instruktorzy/trenerzy zatrudnieni w ramach umowy wolontariatu:

mgr Ryszard Skowroński (piłka ręczna)

 

Sekretariat Studium:

specjalista -   mgr Barbara Psuj   tel. (81) 445-49-82

specjalista - mgr Beata Rawska tel. (81) 445-49-88

samodzielny referent - Jolanta Wójcicka tel. (81) 445-49-88

 

e-mail: swfis@kul.pl

 

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2019, godz. 12:03 - Beata Rawska