dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska, prof. nadzwyczajny

 

Zainteresowania badawcze: językoznawstwo kognitywne i porównawcze; szczególnie analiza dyskursu, rama konceptualna, metafora, amalgamat, topos argumentacyjny, etnolingwistyka

Bieżące badania: rama konceptualna/etnolingwistyka - analiza dyskursu, w tym konceptów kulturowych nacechowanych aksjologicznie w języku niemieckim, polskim, angielskim

Współpraca międzynarodowa: członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (IVG), stypendystka SGP (Bielefeld), DAAD (FU Berlin), uczestniczka bieżącego międzynarodowego projektu badawczego EUROJOS

E-mail: szulc@kul.pl 

 

 

dr Monika Grzeszczak

 

Zainteresowania badawcze: językoznawstwo kontrastywne polsko-niemieckie, etnolingwistyka, semantyka

Bieżące badania: etnolingwistyczna  analiza dyskursu, definicja kognitywna, pojęcie demokracji

Współpraca międzynarodowa: projekt badawczy Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym – EUROJOS (grant NPRH 12H 12 0182 81), stypendystka DAAD (FU Berlin), uczestniczka bieżącego międzynarodowego projektu badawczego EUROJOS

E-mail: monika.grzeszczak@kul.pl 

 

 

dr Lucyna Krzysiak

 

Zainteresowania badawcze: kompetencje nauczycieli języków obcych, kształcenie nauczycieli języków obcych, ewaluacja procesu uczenia się i nauczania, czynniki warunkujące uczenie się języków obcych

Bieżące badania: nierówności edukacyjne w kształceniu językowym, wpływ zaplecza rodzinnego na osiągnięcia szkolne w zakresie języków obcych

Współpraca międzynarodowa: koordynator polskiej części projektu studenckiego Erinnerungskultur in Deutschland und bei seinen östlichen Nachbarn  – kooperacja z Ruhr Universität Bochum (Niemcy) w 2015 r. i 2016 r., współwydawca prac zbiorowych „Deutsch lehren und lernen mit Lehrwerken“ (Wydawnictwo UMCS, 2008) i „Die deutschsprachigen Länder als Forschungs- und Unterrichtsgegenstand“ (Wydawnictwo UMCS 2009), trener w międzynarodowych projektach doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka niemieckiego jako obcego (1994-2000)

E-mail: lucyna.krzysiak@kul.pl 

 

 

dr Eliza Chabros

 

Zainteresowania badawcze: dydaktyka wielojęzyczności, nauczanie języka obcego seniorów, regres kompetencji językowych i zjawisko fosylizacji u uczniów średniozaawansowanych

Bieżące badania: problemy związane z wdrażaniem dydaktyki wielojęzyczności; rozwój kompetencji leksykalnej u uczniów z „syndromem średniozaawansowania”

E-mail: echabros@kul.pl 

 

 

mgr Monika Olcha

 

Zainteresowania badawcze: lingwistyka kognitywna, metafora konceptualna, amalgamat konceptualny

Bieżące badania: amalgamat konceptualny: neologizmy, złożenia

E-mail: monika.olcha@kul.pl 

 

 

Autor: Magdalena Szulc-Brzozowska
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2020, godz. 13:15 - Magdalena Szulc-Brzozowska