Review of European and Comparative Law

PROCES RECENZJI

 

Rozpoczynając od Numeru XVIII (rok 2013) procedura recenzji oparta jest o następujące zasady:

  1. Komitet Redakcji czasopisma „Review of Comparative Law" przeprowadza wstępną analizę dzieła przesłanego do publikacji. Kryteria, których redaktorzy używają, czy dzieło jest zgodne z profilem porównawczym czasopisma i czy spełnia wymagania językowe niezbędne do publikacji w języku angielskim.
  2. Poszczególne dzieła są poddawane recenzji wewnętrznej przez redaktorów i/lub recenzji zewnętrznej przez recenzentów zatrudnionych i/lub rekomendowanych przez Komitet Naukowy lub Redaktora czasopisma. Afiliacja recenzenta musi być inna niż autora.
  3. W trakcie procedury recenzji komitet redakcyjny gwarantuje, że Autorzy i Recenzenci nie poznają swojej tożsamości („procedura podwójnej ślepej recenzji”).
  4. Recenzje są przesyłane do Komitetu Redakcyjnego na piśmie. Muszą one zawierać ocenę dotyczącą akceptacji dzieła (jego nowości i doniosłości naukowej).

 

Procedura recenzji przeprowadzana jest zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. ("Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce").

 

rcl_peer_review_form

 

Lista współpracujących recenzentów:

 

prof. zw. dr hab. Wiesław Czyżowicz, SGH,

ks. prof. zw. dr hab. Antoni Dębiński, KUL,

prof. Xiangshun Ding, Renmin University of China,

prof. Paolo Carozza, Notre Dame Law School,

prof. James Patrick White Indiana University School of Law – Indianapolis,

prof. Sonja Cindori, University of Zagreb, Croatia

prof. nadzw. dr hab. Joanna Haberko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. nadzw. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Uniwersytet Szczeciński

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Oplustil, Uniwersytet Jagielloński

prof. nadzw. dr hab. Maciej Rudnicki, KUL

prof. nadzw. dr hab. Anna Haładyj, KUL

dr hab. Jan Mariusz Izdebski, KUL

ks. prof. nadzw. dr hab. Florian Lempa, Uczelnia Łazarskiego,

ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Syczewski, KUL

ks. dr hab. Robert Kantor, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ks. prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Burczak, KUL

ks. prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, KUL

prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Kucharska,  Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 

dr Volodymyr Motyl, Ivan Franko National University of Lviv,

dr Konstantinos Papastathis, Université du Luxembourg

dr hab. Joanna M. Moczydłowska, Uczelnia Łazarskiego,

prof. nadzw. dr hab. Barbara Nita-Światłowska, Uczelnia Łazarskiego,

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Wołowiec, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

prof. Volodymyr Pryshliak, Easterneuropean National University named after Lesya Ukrainka

prof. María Concepción Rayón Ballesteros, Universidad Complutense de Madrid

prof. nadzw. dr hab. Bogumił Szmulik, UKSW,

prof. Charles Szymański, Vytautas Magnus University, Lithuania

dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, KUL

dr Celina Nowak, Akademia Leona Koźmińskiego,

dr, dr h.c. Jürgen Harbich, Vorstand der Bayerischen Verwaltungsschule,

prof. Ewald Eisenberg, University of Applied Sciences, Kehl,

prof. Grygorii Monastyrskyi, Ternopil National Economic University

prof. dr Stanka Setnikar Cankar, University of Ljubljana,

dr Monica Cappelletti, Dublin City University

dr Michal Malacka, Palacký University Olomouc

dr Andrzej Chmiel, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Anna Jacek, Uniwersytet Rzeszowski

dr Luc Reydams, prof. KUL,

dr Delaine Swenson, prof. KUL,

dr Katarzyna Anatolak, SWPS

dr Ewelina Żelasko-Makowska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

dr Jakub Kępiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

dr Marzena Laskowska, Instytut Nauk Prawnych PAN

dr Małgorzata Mędrala, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Ihor Chulipa, Easterneuropean National University named after Lesya Ukrainka

dr Bartłomiej Opaliński, Uczelnia Łazarskiego,

dr Olgierd Pankiewicz,

dr Anna Lichosik, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Anna Brzezińska-Rawa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Magdalena Małecka-Łyszczek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Emilia Sarnacka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

dr Agata Barczewska-Dziobek, Uniwersytet Rzeszowski

dr Marzena Furtak-Niczyporuk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Konstantinos Papastathis, Université du Luxembourg 

dr Tomasz Lachowski, Uniwersytet Łódzki

dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr Sławomir Hypś, KUL

dr Edyta Krzysztofik, KUL

dr Kinga Doktór-Bindas, KUL

dr Małgorzata Ganczar, KUL

dr Kinga Stasiak, KUL

dr Tomasz Sieniow, KUL

 

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2019, godz. 13:20 - Jacek Trzewik