Nazwa przedmiotu Semestr
I II
liczba godz.
w sem.
forma zal. liczba godz.
w sem.
forma zal.
wykłady obowiązkowe
Logika 15 E - -
ćwiczenia obowiązkowe
Logika 15 Z - -
Historia literatury
(do oświecenia)
30 Zbo 30 Z
Analiza utworów literackich
dla potrzeb edytorstwa
30 Zbo 30 Z
Kultura języka dla edytorów 30 Z 30 Z
Gramatyka opisowa
języka polskiego
30 Zbo 30 Z
Nauki pomocnicze
edytorstwa naukowego
30 Zbo 30 Z
Redakcja typowej książki 30 Zbo 30 Z

Podstawy tekstologii i

edytorstwa naukowego
30 Zbo 30 Z
konwersatoria do wyboru
Podstawy pracy z komputerem
(do wyboru)
15 Zbo 15 Z
Aplikacje użytkowe
w pracy edytora (do wyboru)
15 Zbo 15 Z
Język łaciński
(do wyboru)
30 Zbo 30 Z
Język grecki
(do wyboru)
30 Zbo 30 Z
konwersatoria obowiązkowe
Paleografia 15 Z - -
lektoraty
Język obcy nowożytny 30 Z 30 Z
wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne 30 Zbo 30 Zbo
egzaminy
Historia literatury
(do oświecenia)
- - - E
Gramatyka opisowa
języka polskiego
- - - E
Język łaciński lub grecki - - - E

 

 

Objaśnienia:

Zbo  - zaliczenie bez oceny

Z     - zaliczenie na ocenę

E     - egzamin

Autor: Artur Truszkowski
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2013, godz. 18:27 - Artur Truszkowski