W roku 2015-16 po raz pierwszy w programie Erasmus+ w ramach akcji 1 „Mobilność edukacyjna” uczelnie mogły uzyskać dofinansowanie na prowadzenie oprócz dotychczasowej wymiany studentów i pracowników z krajami programu również dofinansowanie na wymiany studentów i pracowników z krajami partnerskimi z innych regionów świata (spoza UE)

 

Z przyjemnością informujemy, że KUL jako jedna z uczelni polskich otrzymała dofinansowanie w wysokości 86 995 EUR na realizację projektu Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi w roku akademickim 2015-16. Projekt zakłada realizację 30 mobilności (wyjazdy i przyjazdy) studentów i pracowników. Uczelnie partnerskie KUL (koordynatora projektu) to:

 

GRUZJA

Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University

 

MOŁDAWIA

Free International University of Moldova

 

UKRAINA

National University of Ostroh Academy

Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

 

USA
University of Massachusetts Boston

 

 

Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne są zamieszczone pod poniższymi linkami:

 

 

Wyjazdy na część studiów

 

 

Wyjazdy pracowników

 

 

 

Projekt jest realizowany na KUL przez Sekcję Obsługi Wymian Międzynarodowych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: 

 

mgr Tomasz Kostecki
Kierownik Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych
Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - Akcja 1 „Mobilność”
Dział Współpracy z Zagranicą
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland
Tel. +48 81 4454185
Fax. +48 81 4454184
E-mail: kostecki@kul.pl