PRZEDSTAWICIELE RADY DOKTORANTÓW KUL

w STRUKTURACH UNIWERSYTETU

 

Senat KUL: Krzysztof Szlanta

Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Wychowania: Krzysztof Szlanta

Senacka Komisja ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą: Kamil Mania

Uniwersytecka Komisja ds. Programów Kształcenia: Ilona Gumińska-Sagan

Uniwersytecka Komisja ds. Jakości Kształcenia: Michał Bednarczyk

Uniwersytecka Komisja Oceniająca: Krzysztof Szlanta

Komisja Dyscyplinarna ds. Pracowników: Sylwester Śmiech, Marcin Jędrejek

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów: Kamil Mania, Marcin Jędrejek

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów: Krzysztof Szlanta, Joanna Łastowska

Komisja Stypendialna: Michał Bednarczuk, Marcin Wojtasiński

Odwoławcza Komisja Stypendialna: Miłosława Malinowska, Joanna Łastowska

 

Ponadto Rada Doktorantów KUL jest reprezentowana w Radach Instytutów, Wydziałowych Komisjach ds. Jakości Kształcenia oraz Radach Wydziałów.

 

 

 

 

 

Autor: Krzysztof Szlanta
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2018, godz. 08:47 - Leszek Wojtowicz