Publikacje 2003

Chodkowski Robert:

 1. Teatr grecki, Lublin 2003.
 2. Reminiscencje ajschylejskie w parodosie” Antygony” Sofoklesa, „Roczniki Humanistyczne”, z. 3, tom 51 (2003), s. 19 – 28.

Ks. Cieśluk Marek:

 1. Aurelius Augustinus De coniugiis agulterinis. Liber secundus, przekład i komentarz, [w:], pr. zbiorowa pod redakcją ks. prof. Augustyna Eckmanna, Lublin 2003, s. 261 – 297.
 2. Bibliografia dotycząca małżeństwa i dziewictwa, [w:] Święty Augustyn o małżeństwie i dziewictwie, pr. zbiorowa pod redakcją ks. prof. Augustyna Eckmanna, Lublin 2003, s. 53 – 72.
 3. Chrześcijanie IV i V wieku wobec nauki Kościoła o nierozerwalności związku małżeńskiego, [w:] Święty Augustyn o małżeństwie i dziewictwie, pr. zbiorowa pod redakcją ks. prof. Augustyna Eckmanna, Lublin 2003.

Dziuba Agnieszka:

 1. The Renaissance Portrait of the Polish King Sigismund I in Bernard Wapowski’s Chronica Polonorum, Acta Conventus Neo-Latini Cantabrigiensis, proceedings of the Eleventh International Congress of Neo-Latin Studies, Cambridge 30 July – 5 August 2000, general editor Rhoda Schnur, Arizona 2003, s. 187-191.

Ks. Eckmann Augustyn:

 1.  Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. Przekład i komentarz, redaktor Augustyn Eckmann, TNKUL, Lublin 2003, s. 390.
 2. Wprowadzenie. Święty Augustyn o małżeństwie i dziewictwie [w:] Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. Przekład i komentarz, redaktor Augustyn Eckmann, TNKUL, Lublin 2003, s. 5 – 49.
 3. Przebóstwienie człowieka w pismach wczesnochrześcijańskich, TNKUL, Lublin 2003, s. 264.
 4.  Obraz Boga w człowieku według świętego Augustyna, „Roczniki Humanistyczne” 51 (2003), z. 3, s. 75 – 84.
 5.  Przebóstwienie człowieka w świetle pism wczesnochrześcijańskich, [w:] Religia i mistyka: Filozofować w kontekście teologii. Religia – nauka- łaska, t. 1 (2003), s. 21 – 31.
 6. Homilia wygłoszona w czasie Mszy Świętej pogrzebowej za ś. p. prof. dr hab. Michała Kaczmarkowskiego 2 kwietnia 2003 w Kościele Akademickim KUL, „Przegląd Uniwersytecki” 15 (2003), nr 3, s. 22 – 23.
 7. Sprawozdanie z działalności TNKUL za rok 2002, „Summarium” 30 – 31 (2001 – 2002), Lublin 2003, s. 234 – 254.
 8. Sprawozdanie z działalności TN KUL za rok 2002, tamże, s. 255 – 273.

Górska Małgorzata:

 1. Polskie i łacińskie spójniki przyczynowe, „Roczniki Humanistyczne” z. 3, 51 (2003), s. 27 – 30.

Kulig Katarzyna:

 1. Człowiek wobec czasu u wybranych Presokratyków, „Roczniki Humanistyczne”, 51 (2003), z. 3, s. 63 – 72.

Łuka Agata:

 1. Nauczyciele, uczeni i poeci w epigramatach Janusa Pannoniusa, „Roczniki Humanistyczne” 51 (2003), z. 3, s. 121-130.

Narecki Krzysztof:

 1. Bibliografia do t. I Dzieł wszystkich Arystotelesa, wyd. 2, PWN, Warszawa 2003, s. 519-527.
 2. Historia powstania Słownika H. G. Liddella: A Greek-English Lexicon, „Meander”, 57 (2002), nr 2, s. 205-223.
 3. La fonction du „logos” dans la pensée de Parménide d’Elée, [w:] Logos et langage chez Plotin et avant Plotin, sous la direction de Michel Fattal, Editions L’Harmattan, Paris 2003, s. 37-60.
 4. Hegezjasz z Cyreny, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4: Go-Iq, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003, s. 292-293.
 5. Herakles, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4: Go-Iq, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003, s. 354-355.
 6. Słownik terminów Arystotelesowych, [w:] Arystoteles, Dzieła Wszystkie, wyd. 2, t. VII, PWN, Warszawa 2003, s. s. 12-127.
 7. Bibliografia do t. II Dzieł wszystkich Arystotelesa, wyd. 2, PWN, Warszawa 2003, s. 858-880.
 8. Bibliografia do t. III Dzieł wszystkich Arystotelesa, wyd. 2, PWN, Warszawa 2003, s. 757-783.
 9. Bibliografia do t. IV Dzieł wszystkich Arystotelesa, wyd. 2, PWN, Warszawa 2003, s. 786-809.

Osek Ewa:

 1. Szatan – duch powietrza w nauce Bazylego Wielkiego, „Vox Patrum” 21:2001, t.40-41. s. 209-217.
 2. „Bicz Bożij” Evropy V vieka. Gunny po svidietielstvu greczeskogo istorika i diplomata Priska (s polskogo pierieviela O. Ostapczak), „EVROPA”: Żurnal Polskogo Instituta Mieżdunarodnych Diel, Tom 3 N 2(7) 2003, s. 161-192 [tekst rosyjski]

Podbielski Henryk:

 1. Homer, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, vol. IV, Lublin 2003, s. 558 – 562.
 2. Hezjod, tamże, s. 423 - 425.
 3. Prof. dr. Janina Niemirska-Pliszczyńska (1904 – 1982), XENIA TORUNIENSIA VII TORUNII MMII, s. 121 – 130 (po angielsku).

Ks. Popowski Remigiusz:

 1. Bogowie w „Obrazach” Filostrata II, [w:] Studia Graeco-Latina 4 (2002), s. 133-140.
 2. Śp. Ksiądz Marian Lewko. Rys biograficzny, „Seminare. Poszukiwania naukowo-pastorlane” 19 (2003), s. 7 – 15.
 3. [Recenzja] Flawiusz Filostratos, Żywot Apolloniosa z Tyany. Z języka greckiego przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Marian Szarmach, Toruń 2000, s. 264. (Flavius Philostrate, La vie d’Apollonios de Tyane. Traduit du grec, prefacé et muni de commentaires par Marian Szarmach), „Eos”. Commentarii Societatis Philologae Polonorum 88:2001 fasc. 2 s. 388-391. (Recenzja po francusku. Druk IV 2003).
Autor: Marta Grębowska
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2008, godz. 17:33 - Krzysztof Narecki