Publikacje 2004

Babiński Marian:

 1. druk akcydensowy: tekst dyplomu honoris causa - abp Bruno Forte.
 2. druk akcydensowy: tekst dyplomu honoris causa - bp Gerhard Ludwig Müller.
 3. druk akcydensowy: tekst dyplomu honoris causa - . prof. Jean Galot SJ.
 4. druk akcydensowy: tekst dyplomu honoris causa - prof. Henryk Mikołaj Górecki.
 5. druk akcydensowy: tekst dyplomu honoris causa - prof. Krzysztof Zanussi.
 6. druk akcydensowy: tekst dyplomu honoris causa - Piotr Stefan Wandycz.
 7. druk akcydensowy: tekst dyplomu honoris causa - Romano Prodi.
 8. Tłumaczenie na język łaciński tzw. Deklaracji Lubelskiej.

Chodkowski Robert:

 1. Sofokles, Antygona, Wstęp, przekład, opracowanie R. Chodkowski, Warszawa 2004, s. 176.

Ks. Cieśluk Marek:

 1. Chrześcijanie IV i V wieku wobec nauki Kościoła o nierozerwalności związku małżeńskiego, „Roczniki Teologiczne" 51 (2004), z. 10, s. 107 - 118.

Dziuba Agnieszka:

 1. Curiositas w "Historii rzymskiej" Wellejusza Paterkulusa, Lublin 2004.
 2. Teoretyczne podstawy polsko –łacińskiej historiografii renesansowej, [w:] Studia Classica et Neolatina VI: Od średniowiecza po oświecenie, pod red. Z. Głombiowskiej, Gdańsk 2004, s. 25 – 33.

Ks. Eckmann Augustyn:

 1. Przebóstwienie człowieka w rzeczywistości Kościoła w świetle pism wczesnochrześcijańskich, [w:] Testis Christi passionum, red. R. Zawadzki, Kraków 2004, s. 403 - 424.
 2. Vir magna sapientia et pietate, [w:] Testis Christi passionum, red. R. Zawadzki, Kraków 2004, s. 107.
 3. Święty Augustyn wobec religii niechrześcijańskich, [w:] Filozofować w kontekście teologii. Religia i mistyka: Problem religii prawdziwej, Lublin 2004, t. II, s. 149 – 160.
 4. Libaniusz, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 10, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, szp. 938 – 939.
 5. Deification of Man in St. Ambrose’s Writings [w:] Being or Good? Metamorphoses of Neoplatonism, red. A. Kijewska, Lublin 2004, s. 199-210.

Górska Małgorzata:

 1. Walencja łacińskich rzeczowników odczasownikowych i odprzymiotnikowych na podstawie „Mów” Cycerona wraz ze słownikiem walencyjnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004.

Grębowski Sebastian:

 1. Instytut Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - prace badawcze i perspektywy rozwojowe, „Meander”, 58 (2003), nr 2, s. 133-137.

Łuka Agata:

 1. Obraz Węgier w poezji Janusa Pannoniusa, [w:] Studia Classica et Neolatina VI. Od średniowiecza po oświecenie, Gdańsk 2004, s. 84-88.

Narecki Krzysztof:

 1. Wokół książki Bogoljuba Šijakovića BIBLIOGRAPHIA PRAESOCRATICA, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 36 (2003), s. 219-227.
 2. [bibliografia do:] Arystoteles, Retoryka, Retoryka dla Aleksandra, Poetyka, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Henryk Podbielski, Warszawa PWN, 2004 r., s. 369-372.
 3. [bibliografia do:] Arystoteles, Polityka, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Ludwik Piotrowicz, Warszawa PWN, 2004 r., s. 227-228.
 4. Kallinos z Efezu, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5: Ir-Ko, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2004, s. 444.
 5. Kolotes z Lampsaku, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5: Ir-Ko, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2004, s. 721-722.
 6. Koriskos ze Skepsis, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5: Ir-Ko, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2004, s. 857-858.
 7. Liddell Henry George, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 10, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, szp. 1017-1018.

Osek Ewa:

 1. Człowiek pod władzą czasu w ujęciu Bazylego Wielkiego, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” XV 2003, s. 33 – 40.

Podbielski Henryk:

 1. Arystoteles, Retoryka, Retoryka dla Aleksandra, Poetyka, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Henryk Podbielski, Warszawa PWN, 2004 r.
 2. Profesor Jerzy Łanowski jako interpretator i tłumacz Hezjoda, [w:] Jerzy Łanowski (1919-2000). Uczony, tłumacz, popularyzator, pod. red. Lucyny Stankiewicz, Wrocław 2004, s.65-76.
 3. Katharsis, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5: Ir-Ko, Lublin 2004, s. 546-551.

Ks. Popowski Remigiusz:

 1. Filostrat Starszy: Obrazy. Przełożył, wstępem, komentarzem i przypisami opatrzył R. Popowski. Warszawa 2004, s. 333.
 2. Trzy wizerunki drugiej sofistyki, [w:] Jerzy Łanowski (1919-2000). Uczony, tłumacz, popularyzator, pod redakcją Lucyny Stankiewicz, Wrocław 2004, s. 107 – 115.
 3. Semantyka greckich morfemów strony biernej (na przykładzie morfemu – the ,[w:] „Collectanea Philologica” 5, Edenda curavit J. Czerwińska, Łódź 2003, s. 83 – 90.
Autor: Marta Grębowska
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2008, godz. 17:34 - Krzysztof Narecki