Rada programowa kierunku Architektura krajobrazu

mgr Marek Solski - koordynator kierunku Architektura krajobrazu

dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL

dr hab. Magdalena Lubiarz, prof. KUL

ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL

dr inż. Piotr Kulesza

Rada programowa kierunku Informatyka

dr Dorota Pylak - koordynator kierunku Informatyka

dr Marcin Płonkowski

dr inż. Rafał Lizut

dr Joanna Kapusta

mgr Krzysztof Buszowski

mgr Sara Jurczyk-Zielińska

mgr Zofia Marek

Rada programowa kierunku Matematyka

dr Andrzej Michalski - koordynator kierunku Matematyka

dr Marcin Płonkowski

dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL

dr Grzegorz Dymek

Rada programowa dla grupy kierunków studiów prowadzonych przez Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Filii KUL w Stalowej Woli

ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL – Dziekan

dr Joanna Dyrda-Muskus – Pełnomocnik Rektora KUL ds. Filii KUL w Stalowej Woli

dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL

mgr Katarzyna Grąz – koordynator kierunku Inżynieria materiałowa

dr Anna Gronba-Chyła – koordynator kierunku Inżynieria środowiska

dr Paweł Kwaśnicki

Rada programowa ds. studiów podyplomowych

dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL – Dziekan

dr hab. Zoia Duriagina, Dyrektor Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych

dr Marcin Płonkowski, p.o. Dyrektor Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

dr Joanna Kapusta

mgr Dorota Pukacz

mgr Edyta Koziej, przedstawiciel Uniwersyteckiego Centrum Rozwijania Kompetencji

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2023, godz. 09:44 - Ewa Pajdowska