Wytyczne odnośnie do przygotowywanego referatu:

  • do 10 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 40 tys. znaków),
  • przypisy dolne,
  • w przypadku cytowania stron internetowych prosimy o podanie nazwy strony, jej adresu oraz daty dostępu,
  • w przypadku cytowania książek prosimy o podanie autora, tytułu, miejsca i roku wydania oraz numeru strony (bez ISBN),
  • w przypadku cytowania czasopism prosimy o podanie autora i tytułu artykułu, tytułu czasopisma, roku i numeru wydania oraz numeru strony.

 

Wytyczne odnośnie do przygotowywanych tez do dyskusji:

  • tezy mogą mieć charakter tez, hipotez lub nierozstrzygających pytań badawczych,
  • mają umożliwić dyskusję nad zaprezentowanym materiałem.
Autor: Agata Poręba
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2013, godz. 10:20 - Agata Poręba