1.     Postanowienia ogólne

 • Organizatorem konkursu jest Koło Dydaktyków Polonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 • Celem konkursu jest promowanie metod aktywizujących w szkołach na lekcjach języka polskiego, a także możliwość zaprezentowania swojego nowatorskiego pomysłu pracy na lekcji w teorii jak i w praktyce.

 

2.     Zasady konkursu

 • Uczestnikiem konkursu może zostać każdy student filologii polskiej, realizujący specjalizację pedagogiczną.
 • Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać konspekt lekcji języka polskiego na poziomie szkoły podstawowej o dowolnej tematyce.
 • Jeden autor może nadesłać maksymalnie jeden konspekt.
 • Proponowany konspekt musi być zgodny z nową podstawą programową.
 • Utwory nadsyłane muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie.
 • Przesyłane prace powinny być zapisywane w formacie pdf oraz word.
 • Wzór konspektu znajduje się w załączniku.
 • Prace konkursowe można nadsyłać do 26.05.2013r. na adres konspektomaniakonkurs@gmail.com podając swoje imię, nazwisko, rok studiów i adres zwrotny.

 

3.     Postanowienia końcowe

 • Podczas obrad jury uwzględniana będzie zgodność z nową podstawą programową, kreatywność i wybór metod.
 • Jury rozstrzygnie konkurs do 03.06.2013r. powiadamiając zwycięzców drogą elektroniczną oraz prezentując wyniki na naszych stronach WWW i na FB.
 • Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania którejkolwiek, jak i wszystkich nagród.
 • Przewodniczącym jury będzie kurator Koła Dydaktyków Polonistów dr Anna Jeziorkowska-Polakowska. Pozostali członkowie jury to Justyna Dudek i Magdalena Małysz.
 • Nagrodą jest publikacja konspektu na blogu naszego koła: „Zeszyty Nauczyciela Polonisty”, oraz nagrody rzeczowe.
 • Przesyłając pracę na konkurs uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w tym regulaminie.

 

 

 Organizatorzy:

 

Koła Dydaktyków Polonistów

 

 

                                                               

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2013, godz. 07:08 - Aleksandra Dziak