Call for Participation in Summer School / Conference: July 12-20, 2021

 

ADMISSIONS OPEN NOW!

 

In connection with the implementation of the “PROM - International Scholarship Exchange for PhD Students and Academic Staff” (2nd edition), co-financed by the European Union OP KED (2014-2020) PROM Programme of the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA), we invite all interested PhD candidates from abroad, including those from outside the EU, to submit applications for exchange scholarships.

 

The deadline for submitting all applications is June 11th, 2021 (2:00 p.m.)

2021-05-27 Czytaj dalej...

ADMISSIONS 2019/2020 OPEN NOW!

 

ADMISSIONS OPEN NOW!

 

In connection with the implementation of the “PROM - International Scholarship Exchange for PhD Students and Academic Staff” (2nd edition, 2019/2020), co-financed by the European Union OP KED (2014-2020) PROM Programme of the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA), we invite all interested PhD candidates  and representatives of academic staff from KUL and abroad, including those from outside the EU, to submit applications for exchange scholarships.

 

The deadline for submitting all applications is January 21st, 2020 (2:00 p.m.)

 

 

2021-05-28 Czytaj dalej...

Rekrutacja 2019/2020

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA!

 

W związku z realizacją projektu „PROM – Międzynarodowa Wymiana Stypendialna Doktorantów i Kadry Akademickiej(II edycja, 2019/2020), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO WER (2014-2020) Programu PROM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), zapraszamy wszystkich zainteresowanych doktorantów i reprezentantów kadry akademickiej z KUL i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, do składania wniosków na stypendia wyjazdowe/przyjazdowe.

 

Termin składania wniosków to 21 stycznia 2020 r. (godz. 14.00)

2021-05-27 Czytaj dalej...