2 października 2022 r. o godz. 9.00 w Kościele Akademickim KUL w Lublinie przy Al. Racławickich 14 zostanie odprawiona Msza św. na rozpoczęcie roku akademickiego 2023/2024.

 

Następnie odbędą się spotkania studentów I lat studiów I stopnia z Władzami Wydziału i Opiekunami Lat, według następującego harmonogramu:

 • Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia) - godz. 11.30, s. WMP-505 (ul. Konstantynów 1H)
 • Informatyka (stacjonarne I stopnia) - godz. 11.00, s. WMP-21 (ul. Konstantynów 1H)
 • Informatyka (stacjonarne I stopnia) - grupa w języku angielskim - godz. 12.00, s. WMP-118 (ul. Konstantynów 1H)
 • Informatyka (stacjonarne II stopnia) - godz. 18.00, s. WMP-118 (ul. Konstantynów 1H)

Od 2 do 6 października dla studentów I roku studiów I stopnia zaplanowany został TYDZIEŃ ADAPTACYJNY.

W tym czasie dla studentów I roku studiów I stopnia nie ma zajęć dydaktycznych. Na I roku studiów II stopnia zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć.


Podział studentów na grupy zamieszczono poniżej:

 

W dniach 2-5 października br. dla I roku Informatyki II stopnia odbędą się na platformie e-KUL zapisy na zajęcia seminaryjne i monograficzne do wyboru w roku 2023/2024.
I tura zapisów odbędzie się 2 października od godz. 14:00 do godz. 23:59.
II tura zapisów odbędzie się 4 października od godz. 9:00 do 5 października do godz. 23:59.
Formularz wyboru grupy zajęć będzie dostępny w terminie zapisów w menu Wirtualny Dziekanat >> Zajęcia >> Zapisy na zajęcia.


Informacje dla osób przyjętych na I rok studiów:

 1. Przy pomocy numeru albumu należy założyć konto studenta na e-kul. Nr albumu widnieje na koncie rekrutacyjnym kandydata, na stronie e-rekrut (proszę nie mylić strony e-rekrut z e-kul, są to bowiem dwa odrębne systemy). Konto będzie bardzo potrzebne np. do kodowania zajęć, które odbywa się na początku każdego semestru, do wniesienia opłat za legitymację, pojawiają się tam również ważne informacje o planowanych wydarzeniach, szkoleniach itp.

 2. Po dopełnieniu płatności za legitymację (e-KUL / Wirtualny Dziekanat / Płatności) oraz po elektronicznym podpisaniu ślubowania (instrukcja będzie dostępna w aktualności na e-kul), można zgłosić się do Sekretariatu (wraz z potwierdzeniem wpłaty i oryginałem świadectwa dojrzałości).

 3. Legitymacja studencka zostanie wydana dopiero po dopełnieniu wszelkich zaległości.
 4. Osoby zainteresowane uzyskaniem upoważnienia do bezpłatnego parkowania na terenie ul. Konstantynów 1, proszone są o zgłoszenie tego w sekretariacie podczas odbioru legitymacji.

 5. Podział na grupy lektoratowe będzie dostępny na stronie internetowej Studium Języków Obcych www.kul.pl/sjo oraz w aktualności na e-kul.
 6. Szczegółowe informacje o zajęciach z Wychowania fizycznego są dostępne na stronie internetowej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (https://www.kul.pl/zapisy-na-zajecia-wychowania-fizycznego-w-semestrze-zimowym-2023-2024,art_104150.html) oraz w aktualności na e-kul: Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2023/2024.

 7. Studenci są zobowiązani do udziału w następujących  szkoleniach (szkolenia on-line są udostępniane na platformie Moodle - po zalogowaniu się na e-KUL):

  • Prawa i obowiązki studenta - szkolenie stacjonarne
   (dla studentów WNPT w dniu 4 października 10.00-12.30 w CTW-408 Al. Racławickie 14)
  • Przysposobienie biblioteczne - szkolenie on-line z testem, dostępne na platformie moodle do 30 listopada (w wersji językowej polskiej i angielskiej)
  • Szkolenie BHP - szkolenie on-line z testem, dostępne na platformie moodle do 30 listopada (w wersji językowej polskiej i angielskiej)
  • Kultura i etos studencki - szkolenie stacjonarne
   (dla studentów WNPT w dniu 5 października godz. 9.00-10.45 w CTW-408 Al. Racławickie 14)
 8. Regulamin studiów KUL dostępny jest na stronie BIP Uczelni (Regulamin studiów KUL).
Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2023, godz. 14:20 - Ewa Pajdowska