Regulacje dot. sekcji tematycznych

 

Spotkania sekcji tematycznych stanowią integralną cześć działalności KFS. O powołanie nowej sekcji może starać się każdy członek zwyczajny KFS, za wcześniejszą zgodą Zarządu. Działalność sekcji determinuje statut KFS KUL oraz realizacja celu rozumianego jako "pogłębianie zamiłowania i sprawności pracy naukowej jego członków w zakresie filozofii". Realizacji powyższego założenia służy organizacja m.in.: spotkań dyskusyjnych, prelekcji oraz wspólnych odczytów i analiz krytycznych tekstów. Nadzór bezpośredni nad sekcjami KFS powinien sprawować pracownik naukowy KUL w stopniu co najmniej doktora. Do sekcji może przynależeć każdy student zainteresowany zdobyciem wiedzy i kompetencji rozwijanych przez daną sekcję.

 

 

Obecnie w ramach KFS KUL funkcjonują następujące sekcje:

 

 

Filozofia w Kulturze

nadzór: dr hab. Anna Głąb

 

Filozofia przenika naszą kulturę, jest obecna nie tylko na kartach naukowych traktatów, ale także w literaturze pięknej, filmach, obrazach, muzyce. Stąd niniejsza sekcja – żeby obok tej ukrytej filozofii nie przejść obojętnie, tylko zatrzymać się przy niej trochę dłużej i z jej pomocą poznawać świat i siebie. Działalności Sekcji „Filozofia w kulturze” to przede wszystkim:

  1. cykliczne spotkania dyskusyjne oparte na filozoficznej refleksji nad tekstami kultury (ze szczególnym uwzględnieniem filmów, opowiadań)
  2. wspólne wyjścia na wydarzenia związane z kulturą (np. seanse filmowe, spektakle, wystawy)
  3. przygotowywanie Eutrapelii – kabaretu filozoficznego KFS KUL

 

Filozofia w kulturze na Facebook.com.

Autor: Jan Tarnas
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2022, godz. 08:46 - Andrzej Zykubek