Prezes                                                   Przemysław Pasierb

                                                               Prawo V rok

 

Sekretarz                                              Sylwia Dąbrowska

                                                               Prawo IV rok

 

Skarbnik                                                Mateusz Zybura

                                                             Prawo V rok

 

Wiceprezes ds. Seminariów                 Magdalena Pomper

i Konferencji                                           Prawo II rok

 

Wiceprezes ds. Działalności                 Marta Pawlus

Naukowej                                               Prawo II rok

 

Wiceprezes ds. Kontaktów                   Klaudia Złomaniec

Zewnętrznych                                        Prawo II rok

 

 

 

Kontakt:

Prezes - przemyslaw.pasierb@onet.eu

                           

Autor: Przemysław Pasierb
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2015, godz. 15:08 - Przemysław Pasierb