W dniu 16.03.20012 roku odbyło się kolejne spotkanie Koła Naukowego Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących ‘Surdus Loquens’ na KULu.

 

Magdalena Rosowicz oraz Paulina Lewandowska przygotowały na początek grę z wełną zapoznawczą: każdy się przedstawiał oraz mówił o swoich zainteresowaniach. Po zabawie rozpoczęła się dyskusja na temat jaka jest różnica między osobą Słabosłyszącą a Głuchą.

 

W skrócie wspomneliśmy, iż osoba słabo słysząca przede wszystkim używa resztek słuchowych za pomocą sprzętu wspomagania słyszenie oraz mówi językiem mówionym, natomiast dla głuchej językiem ojczystym jest język migowy i w to wchodzi także inna kultura.

 

Następnie, przedstawiliśmy i omówiliśmy sobie następujące plany przyszłościowe naszego Koła:


Spotkanie integracyjne nr1: Zorganizowanie spotkania integracyjnego: wyjścia na go-karty a następnie wyjście na pizze. (kwiecień 2012).

Spotkanie integracyjne nr2: Zorganizowanie wyjścia do filharmonii, wypróbowanie pętli indukcyjnej + (tu do wyboru) (maj 2012).

 

Ponadto, poinformujemy o planach:

  • utworzenia strony Koła na FB,
  • prowadzenia wersji angielskiej strony Koła przez Magdalenę Rosowicz,
  • aktualizowania strony Koła (tu potrzebna jest pomoc wielu osób). 

 

Podczas rozmów z członkami koła można było usłyszeć wiele ciekawych spostrzeżeń, które przedstawię w punktach:

  • Niepełnosprawność nie po
    winno powodować myślenia, iż jest się gorszym człowiekiem.  Jesteśmy pełnosprawni inaczej. Mamy zaostrzony zmysł wzroku, co oznacza, że mamy szersze pole widzenia. Dzięki wzrokowi, możemy sobie wspomagać w komunikowaniu się tj. odczytywać mowę z ruchu warg.
  • Nauka języków obcych w szkole masowej dla słabo słyszących jest bardzo trudnym doświadczeniem- traktuje się taką osobę na równi jak słyszącą.
  • Nie powinniśmy się zamykać w swoim świecie, czyli trzeba się otwierać na ludzi i poznawać ludzi pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych.
  • Warto otwierać oczy innym ludziom pod względem naszej niepełnosprawności, gdyż naszą rolą jest uświadamianie społeczeństwa o naszych trudnościach.

 

Ze spotkania wróciliśmy z pozytywną energią! Jak chcesz tego doświadczyć razem z nami, to zapraszamy na następne spotkania- każda osoba jest mile widziana

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Członkowie Koła

 

DSC00508.JPGDSC00517.JPGDSC00516.JPGDSC00536.JPG 

DSC00522.JPGDSC00523.JPG

 

 

 

 

relacja spotkania z 16 marca 2012r.

Autor: Paweł Kasprzak
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2012, godz. 18:19 - Paweł Kasprzak